Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach opracowania  „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA UTWORZENIE STREF REKREACJI I WYPOCZYNKU”.

Szczegóły na plakacie.

ogloszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017r. Spółka Pętla Żuławska ogłosiła przetarg na wyłonienie operatora przystani w Kątach Rybackich. Termin składania ofert mija w dniu 03.02.2017 r. o godz. 9.30.

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa tylko do 3 lutego 2017r. można składać propozycje projektów i zadań do budżetu na rok 2017.

Szczegóły na stronie : http://bip.braniewo.pl/urzad-miasta/sprawy-do-zalatwienia/121-budzet-obywatelski-miasta-braniewa bądź bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Braniewie.

Informuję, iż w dniach  24.02-02.03 2017 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  sp.  z o.o.  w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), przeprowadzona zostanie Kwalifikacja wojskowa dla  osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Obowiązek stawienia się, obejmuje  mężczyzn  urodzonych   w roku 1998 (rocznik podstawowy) oraz  osoby z roczników  starszych (1993-1997), które wcześniej, z różnych powodów ,nie stawiły się przed Powiatową Komisją Lekarską w celu uzyskania kategorii zdolności  do czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania dodatkowych  informacji  proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko – Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta  w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21 I piętro), w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod nr 556440105  (kom. 535 568 998).

                                                                                                                         

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym są zawarte planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne Gminy, w takich obszarach jak: budynki mieszkalne, infrastruktura użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty sakralne, oświetlenie uliczne, transport, przemysł, budynki usługowe (niekomunalne). Działania te mają przyczynić się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
a także poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.