Burmistrz Miasta Braniewa 

zawiadamia

o możliwości ubiegania się przez Gminę Miasta Braniewa w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Braniewa.

W dniu 13 lutego  br. w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Braniewie , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2017, przeprowadzone zostało szkolenie obronne.

Uczestnikami szkolenia  byli  szefowie jednostek podległych samorządowi, przedstawiciele  zakładów  pracy realizujących zadania obronne   na terenie miasta Braniewa, oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji , Ochotniczej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.
Celem szkolenia było przedstawienie   planowanych  do realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Braniewa w roku 2017.
Organizatorem szkolenia  był  Burmistrz Miasta Braniewa.

Część merytoryczną ,przeprowadził  Pan Marek Wynimko – Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej  Urzędu Miasta  w Braniewie , który  zapoznał uczestników  ze stanem zrealizowanych przedsięwzięć w roku ubiegłym ,oraz  planowanymi do realizacji zadaniami  na rok 2017.

Wszyscy uczestniczy, otrzymali niezbędne do realizacji zadań własnych wytyczne  Burmistrza Miasta Braniewa oraz  przygotowane do wykorzystania materiały planistyczne i szkoleniowe.

W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

15 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska wspólnie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizowała w Braniewskim Centrum Kultury  spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące inwestowania w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Więcej w materialne na stronie wmsse.com.pl 

20170215 161039

Informacje o funkcjonowaniu „Podstrefy Braniewo”

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu styczniu 2017 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 29 dzieci, w tym: 11 dziewczynek i 18 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Lena, Pola, Dagna, Celina, Maja, Alicja, Maria, Gabriela, Antonina i Paulina,

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Igor, Kacper, Szymon, Dawid, Mateusz, Tymoteusz, Tymon, Jakub, Kamil, Adam, Grzegorz, Wojciech, Jan,

 • na ślubnym kobiercu stanęły cztery młode pary zawierając małżeństwo w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 26 osób, 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie ,,Pamiątka regionu Warmii Mazur" Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda 5.000 zł

II Nagroda-3.000 zł

III Nagroda-2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu wraz karta zgłoszeniową  znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.pl  w zakładce Turystyka Promocja.

Zachęcamy mieszkańców Braniewa do wzięcia udziału w konkursie i zbycia cennych nagród