W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie.

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa z całego serca dziękujemy za wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzi, a także za ofiarność i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Honorowe krwiodawstwo to idea wzniosła, szlachetna i potrzebna. Możecie i powinniście być dumni z bezinteresowności i gorących serc, bo nie ma większej wartości niż ludzkie życie.
To dzięki Waszemu zaangażowaniu wiele osób wróciło do zdrowia i cieszy się pełnią życia.
Życzymy, aby Państwa poświęcenie było zawsze doceniane i budziło szacunek oraz wdzięczność społeczeństwa, a Wam przynosiło nieustającą dumę i satysfakcję.
dni honorowego krwiodawstwa

Urząd Miasta informuje, że Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie realizuje 2 inwestycje przebudowy dróg na terenie Braniewa, nr 504 (ul. Elbląska) oraz 507 (ul. Kościuszki, Olsztyńska)

Wszelkie informacje o projektach, postęp prac oraz aktualne dane  można znaleźć na dedykowanych stronach dla tych inwestycji : 

http://www.dw504.frombork-braniewo.pl/

https://dw-507-braniewo-pieniezno.pl/

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

1

 

KOMUNIKAT

Urząd Miasta w Braniewie– Wydział Gospodarki Mieszkaniowej ostrzega przed niebezpiecznym tlenkiem węgla!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku);

- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

- ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia;

- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien
i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe;

- stosowania niewłaściwego opału.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.

Co zrobić żeby być bezpiecznym?

Dbaj o odpowiedni stan techniczny urządzeń i instalacji, dbaj o odpowiednią wentylację pomieszczeń: stosuj mikrowentylację okien i drzwi, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w drzwiach i w kratkach wentylacyjnych w ścianie, w przypadku pieców kaflowych systematycznie usuwaj nagromadzone sadze i stosuj właściwy opał, zwróć uwagę oraz staraj się pomóc osobom starszym i samotnym, które wymagają wsparcia. Możesz również zainstalować w mieszkaniu czujnik tlenku węgla.

Ulotka Czad i OgieĹ 2016 2017 11

 Ulotka Czad i OgieĹ 2016 2017 12

 

 

Ulotka Czad i OgieĹ 2016 2017 11