Ponownie zachęcamy Państwa do rejestrowania się do elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK, dzięki któremu w znacznym stopniu uproszczona i ułatwiona zostanie współpraca między odbiorcami usług, a Spółką Wodociągi Miejskie w Braniewie.Więcej informacji na stronie spółki. 

 

Wojtek Dziewanowski – uczeń klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie oraz Marysia Kujawa – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Płoskini zostali laureatami wojewódzkiego konkursu plastycznego ,,Policja za 100 lat''.

W dniu 8 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2019 ,odbyła się narada szkoleniowa.

Celem szkolenia było rozliczenie wykonanych roku 2018 zadań oraz omówienie planowanych na rok 2019, przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie. Będzie dotyczyło Konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Więcej informacji na stronie. 

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie. 

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa