Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla woj. warmińsko-mazurskiego

WMPN WWM PDF1

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż w dniu 1 września 2017 r, o godz. 12.00, na terenie Miasta Braniewa, przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Podczas treningu, uruchomione zostaną syreny alarmowe, które włączone zostaną na czas 3 minut, nadając sygnał akustyczny - dźwięk ciągły trwający 3 min. ( odwołanie alarmu). 

Informację przekazuję w oparciu o ustalenia zwarte w zarządzeniu nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z dnia 11 lutego 2013 r, w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Kolejne plenerowe spotkanie Burmistrza Miasta Braniewa z mieszkańcami miasta już 5 wrześnie 2017r. a placu zabaw u zbiegu ulic Sikorskiego - Elbląska

Serdecznie zapraszamy.

b wrzesien

W związku z realizacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Moniuszki w Braniewie obejmującego kompleks dawnej Stadniny Koni w Braniewie, Gmina Miasta Braniewa zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczącego przedmiotowego obszaru.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkim zainteresowanych na spacer badawczy po terenie „stadniny” połączony z piknikiem.
Spotkanie rozpocznie się dnia 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 15:00 przy Miejskim Ośrodku Sportu w Braniewie.

Zachęcamy również do wypełnienia geoankiety pod adresem: geoankieta.braniewo.pl

Serdecznie zapraszamy!

W ramach prowadzonych społecznych konsultacji i prac związanych z przygotowaniem projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY MONIUSZKI W BRANIEWIE OBEJMUJĄCEGO KOMPLEKS DAWNEJ STADNINY zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej preferencji wobec powyższego terenu.