Młodzieżowa Grupa Wsparcia "Ty & My" utworzona została 25 maja 2106 r. i działa przy Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim w Braniewie.

Informacja dotycząca przystąpienia WFOŚiGW w Olsztynie do projektu" Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Dostępna na stronie :

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=216&sp=1

Jak zbudować trwały kapitał zaufania? Rusza Forum Trzech Sektorów dla samorządu, biznesu i organizacji społecznych

27 września – tego dnia zainauguruje swą działalność Forum Trzech Sektorów, platforma powołana do tego, bo dawać odpowiedzi na kluczowe pytania.  Na naszych oczach kruszy się wspólnota europejska i niestety pogłębia się kryzys zaufania: człowieka do władzy, człowieka do organizacji, wreszcie człowieka do człowieka. Co robić skoro dla wszystkich trzech sektorów właśnie zaufanie ludzi jest warunkiem stabilnej pozycji? To kluczowe wyzwanie pierwszej edycji, która odbędzie się w Narodowym Forum we Wrocławiu. Towarzyszy VII Kongresowi Regionów.

1 sierpnia mijają 72 lata od wydarzeń, które powinny żyć w pamięci Polaków w całym kraju. To była walka o naszą wolność.

O godz. 17.00 - w godzinę „W” zawyją syreny. Uczcijmy ten moment minutą ciszy. Oddajmy hołd Tym, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Niemal 1000 dzieci z całej Polski powróciło z 10-dniowych kolonii zorganizowanych przez Fundację Muszkieterów. Wśród nich znalazło się ponad 30 „Małych Muszkieterów” z województwa warmińsko-mazurskiego – w tym dzieci z Braniewa i okolic. Dzieci odwiedziła Pierwsza Dama RP, która objęła akcję honorowym patronatem.

"Wakacje z Muszkieterami" to ogólnopolska akcja społeczna zrealizowana w odpowiedzi na niepokojące dane GUS. Według statystyk, ponad 50% dzieci w Polsce nie wyjeżdża na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania.

Wakacje z Muszkieterami materiał prasowy1

 

prezydentowa

 

Kolonia

 

gruchala

 

fechtung