Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 16.00 w Braniewskim Centrum Kultury ( sala widowiskowo – kinowa) odbędzie się spotkanie dotyczące zasad dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz wymiany źródeł ciepła (kotły).

Elementarz warmiński dostępny również w wersji elektronicznej.

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego zrealizowało zadanie publiczne, w ramach którego opracowano i wydano e-book na podstawie wersji papierowej "Elementarza warmińskiego". Forma e-booka ułatwi rozpowszechnienie i korzystanie z elementarza. 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Dom Warmiński

okladka2

Informuję ,iż w  dniu  27 lutego 2018 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  Sp.  z o.o.  w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 ( szpital powiatowy ), o godz. 8.00 ,rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa  dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Przypominam , iż obowiązek stawienia się  , obejmuje  mężczyzn  urodzonych   w roku 1999 (rocznik podstawowy) oraz  z roczników  starszych ( 1994-1998), które z różnych powodów nie stawiły się dotychczas przed Powiatową Komisją Lekarska w celu uzyskania kategorii zdolności  do czynnej służby wojskowej .

Stawiennictwo mieszkańców miasta zakończy się   dnia  06  marca 2018 r.

Szczegółowe  informacje  o kwalifikacji  ,podane  zostały w  Obwieszczeniu  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu Kwalifikacji  Wojskowej w 2018 roku   z dnia 15 stycznia 2018 r. Obwieszczenie wywieszone  zostało  na samorządowych tablicach Informacyjnych, na stronie  BIP UM Braniewa oraz tablicach informacyjnych  szkół  ponadpodstawowych  na terenie  miasta Braniewa.

W sprawach  stawiennictwa,   proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko – Podinspektorem ds. obronnych i OC  UM w Braniewie ( telefonicznie pod nr 556440105 lub kom. 535 568 998).

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Monika Trzcińska

wojsko

 

 

 

wosjko1

 

1marca

W 2011 r. parlament ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia.

W dniu 23 lutego 2018r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Bojanowskiej z przedstawicielami 22 jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto umowy na zadania związane z realizacją programu Maluch Plus. W imieniu Gminy Miasta Braniewa w spotkaniu udział wzięła Pani Elżbieta Zabiełło-Olszewska, Dyrektor Żłobka Miejskiego. Minister Bojanowska, w asyście wojewody Artura Chojeckiego, wręczyła specjalne promesy. W tym roku dla Braniewa przyznana została kwota 43 200zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania 24 miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim przy ul. Sucharskiego.  To kolejny rok z dofinansowaniem, w dwóch poprzednich latach uzyskano łącznie 458 240zł na utworzenie żłobka i jego funkcjonowanie.

Źródło zdjęć:W-M Urząd Wojewódzki 

33

29

18