W październiku na terenie Braniewa odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych

krwi i szpiku - dla Amelki i Innych Pacjentów.

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 17 października 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Braniewskim Centrum Kultury, ul. Katedralna 9.


W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Braniewa i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat*.

Szanowna Pani!
Czy pamięta Pani o zbliżającym się terminie swojej mammografii? My pamiętamy i serdecznie Panią zapraszamy do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego. 

MAMMOGRAFIA jest najlepszą metodą umożliwiającą wczesne rozpoznanie zmian patologicznych (w tym także raka) w utkaniu piersi, a dla kobiet po menopauzie jej czułość jest najwyższa. Zdajemy sobie sprawę, że w natłoku codziennych obowiązków mogła Pani zapomnieć o tym, żeby zadbać o siebie.

Zapewne pomyślała Pani teraz, że na głowie ma Pani ważniejsze, pilniejsze sprawy i na badanie jeszcze przyjdzie czas. Zapewne tak, ale czy jakakolwiek sprawa jest ważniejsza od własnego zdrowia i życia? Prawdopodobnie jest Pani mamą, a może nawet babcią, a więc osobą bardzo ważną w życiu swoich dzieci i wnuków. Proszę więc pozwolić swoim najbliższym i najukochańszym jak najdłużej cieszyć się swoją obecnością.

Proszę nie dopuścić, żeby z powodu spraw pozornie ważnych zaniedbać najważniejszą – swoje ZDROWIE lub ŻYCIE. Zachęcamy do tego, aby poświęcić krótką chwilę i skorzystać z możliwości, które daje Pani Program Profilaktyki Raka Piersi i wykonać bezpłatną mammografię. Jeśli nawet w trakcie badania mammograficznego okaże się, że w Pani piersi znajduje się jakakolwiek zmiana, to z doświadczenia wiemy, że im jest ona mniejsza tym łatwiejsza do wyleczenia. Dlatego też jeszcze raz serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii, która w naszej placówce wykonywana jest metodą cyfrową.

Z poważaniem

dr n.med. Katarzyna Borowska – Matwiejczuk

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań mammograficznych mogą zarejestrować się:

Telefonicznie:             85 676 03 32 ; 85 676 13 22,

lub na stronie:            www.wirtusplus.pl.

Godzina badania ustalana jest indywidualnie z pacjentkami podczas rejestracji. 

* Panie nieobjęte programem profilaktyki raka piersi mogą wykonać badanie odpłatnie.

Plakat Braniewo 17 10 18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

 • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej
 • instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

2. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Termin, do którego można składać wnioski: 29 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4719/poddzialanie-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych-schemat-a-konkurs-nr-rpwm040302-iz00-28-00218

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.      Urząd Marszałkowski: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 89 521 96 47, 89 521 96 18, 89 521 96 72, 89 521 96 46, 89 521 93 71, 89 521 93 88, 89 521 96 76, 89 521 96 71

Szanowni Mieszkańcy!

Jak co roku, w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, zwracam się do Państwa z prośbą o bezpieczne i rozważne korzystanie z posiadanych urządzeń grzewczych.

Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie  informuje o rozpoczęciu zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska" na odcinku od skrzyżowania ulic Elbląskiej i Królewieckiej w Braniewie - do m. Wola Lipowska,  łączna długość ok. 14,575 km i stanowi I etap rozbudowy DW 507 Braniewo - Pieniężno. Początek rozbudowywanej  drogi stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54 (ul. Królewiecka w Braniewie), bez przebudowy tego skrzyżowania, zaś koniec zlokalizowano ok.1 km za m. Wola Lipowska. 

Zakres rozbudowy obejmuje m.in.:

-        wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych;

-        wzmocnienie nawierzchni drogi do 100 kN/os z możliwością wzmocnienia w przyszłości do 115 kN/oś;

-        doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych;

-        przebudowę skrzyżowań, wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych;

-        przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A

-        budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;

-        przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie

-        budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;

-        wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy przydrożne i szczelny system kanalizacji deszczowej);

-        budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości

-        przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;

-        zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;

-        wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowację rowów przydrożnych.

rozbudowa mapa

-        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.