Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start”.

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br.
tylko w formie elektronicznej:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków,

 • na portalu Empatia.mpips.gov.pl.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł
na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych
oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób
z niepełnosprawnościami.

Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),

 • adres e-mail,

 • numer telefonu komórkowego.

Konto na PUE można założyć i potwierdzić:

 • samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,

 • w placówce ZUS,

 • podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta)

Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:

 • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,

 • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,

 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,

 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start
  np. oświadczenia, orzeczenia/ postanowienia sądu.

 

plakat Dobry Start 3 1

Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia.

Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich.

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku spisowego, mogą spodziewać się wizyty rachmistrza począwszy od 23 czerwca. Nie ma żadnych powodów do obaw – rachmistrz przychodzi, by służyć pomocą.

Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?

Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym. Wchodząc do mieszkania będą mieć założone maski i będą zachowywać bezpieczny odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania będą wprowadzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. Nie ma więc konieczności dotykania i podpisywania żadnych dokumentów!

Jeśli mamy wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, można to w prosty sposób zweryfikować.

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?

Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy. Dane z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa sposoby. Pierwszym jest internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, dostępna na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Nie odmawiaj rachmistrzowi.

Rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które jeszcze się nie spisały. Telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Warto skorzystać z tej możliwości i wypełnić obowiązek spisowy, aby nie myśleć o tym podczas wakacji.

Nie należy odmawiać rachmistrzowi. Wyjątkowo – jeśli mamy uzasadniony powód – możemy poprosić o przełożenie kontaktu na inny możliwie szybki termin. Unikanie na różne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas rozmowy z rachmistrzem spisowym skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie.

57217 rachmistrzowie w terenie

Przypominamy, iż w Urzędzie Miasta Braniewa działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze. W Punkcie udzielane są informacje osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Pokój nr 11, nr tel. 55-644-01-32

Decyzją Burmistrza Miasta Braniewa w dniu 22 czerwca 2021r. zostają skrócone godziny pracy pracowników urzędu.
Urząd Miasta Braniewa będzie czynny do godziny 14:00.

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” – WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE I PODWYŻSZENIE PROGÓW DOCHODOWYCH

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.