15 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska wspólnie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizowała w Braniewskim Centrum Kultury  spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące inwestowania w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Więcej w materialne na stronie wmsse.com.pl 

20170215 161039

Informacje o funkcjonowaniu „Podstrefy Braniewo”

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu styczniu 2017 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 29 dzieci, w tym: 11 dziewczynek i 18 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Lena, Pola, Dagna, Celina, Maja, Alicja, Maria, Gabriela, Antonina i Paulina,

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Igor, Kacper, Szymon, Dawid, Mateusz, Tymoteusz, Tymon, Jakub, Kamil, Adam, Grzegorz, Wojciech, Jan,

 • na ślubnym kobiercu stanęły cztery młode pary zawierając małżeństwo w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 26 osób, 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie ,,Pamiątka regionu Warmii Mazur" Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda 5.000 zł

II Nagroda-3.000 zł

III Nagroda-2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu wraz karta zgłoszeniową  znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.pl  w zakładce Turystyka Promocja.

Zachęcamy mieszkańców Braniewa do wzięcia udziału w konkursie i zbycia cennych nagród  

Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2017 rok do 03 lutego 2017r. zgłoszono 6 propozycji zadań :

1. Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj !

2. Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury

4. Modernizacja pomieszczeń harcerskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży

5. Remont, modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie

6. Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie

Zapraszamy na spotkanie dotyczące korzyści  z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej, które odbędzie się 15 lutego 2017r..

W spotkaniu  wspólnie z W-MSSE wezmą również udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Departament Programów Europejskich, którzy przedstawią sposoby finansowania innowacji technologicznych (kredyt na innowacje technologiczne oraz Gwarancje PO IR). 

Szczegóły na plakacie 

Zaproszenie WMSSE