Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o trwających naborach wniosków w czterech ogólnopolskich konkursach grantowych dla NGO. Projekty organizacji mogą służyć upowszechnianiu historii Polski, działalności teatralnej, edukacji globalnej, a także międzynarodowym działaniom młodzieżowym.

Więcej informacji na stronie. 

 

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 lutego 2019 r. "TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

Dnia 11 lutego 2019 roku w Braniewie 102 urodziny obchodziła obecnie najstarsza mieszkanka miasta Braniewa - Pani Zofia Badowska.

Z tej okazji Pan Tomasz Sielicki – Burmistrz Miasta Braniewa odwiedził jubilatkę przekazując moc życzeń. Pan Burmistrz wręczył również jubilatce kwiaty i okolicznościowy prezent.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Gdzie szukać wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej?”.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy.

Ponownie zachęcamy Państwa do rejestrowania się do elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK, dzięki któremu w znacznym stopniu uproszczona i ułatwiona zostanie współpraca między odbiorcami usług, a Spółką Wodociągi Miejskie w Braniewie.Więcej informacji na stronie spółki.