Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VII edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Więcej informacji na stronie : https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/polska-organizacja-turystyczna-zaprasza-przedsiebiorcow-do-vii-edycji-akcji-polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny?fbclid=IwAR2_Ff3_sHLCUeu0OaYNU_P4HyR0P6oNDxkFBaWn4KeeBWmdM_5B7Vw4hVY#n

weekend

test 01

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w organizowanej przez Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie.

Zbiórka krwi odbędzie się 1 października 2019 r. w budynku Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie na ul. Błotnej 3. Rejestracja dawców w godz. 8-11.

zbiórka krwi 01.10

20-22 września 2019 r przypada akcja sprzątania świata pod hasłem  "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" Tradycyjnie jak co roku dzieci z braniewskich szkół i przedszkoli wspólnie z nauczycielami wzięły udział w akcji i sprzątały miasto Braniewo. W tym celu Pan Tomasz Sielicki Burmistrz Miasta Braniewa przekazał uczestnikom worki i rękawiczki niezbędne do przeprowadzenia akcji.

20190920 104852

 

20190920 100737

20190920 104656

20190920 110624

 

 

 

17 września 2019 roku na terenie bocznicy kolejowej w Braniewie przy ulicy Błotnej służby mundurowe przeprowadziły kolejne wspólne ćwiczenia w zakresie współdziałania na wypadek uwolnienia przewożonego materiału niebezpiecznego.

Zrealizowane ćwiczenia „BRANIEWO 2019” to forma doskonalenia zawodowego przedstawicieli służb mundurowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie infrastruktury kolejowej. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie procedur związanych z bezpieczeństwem w przypadku wykrycia uwolnienia medium niebezpiecznego przewożonego transportem kolejowym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas odprawy składu kolejowego, który przewoził medium niebezpieczne /węglowodory gazowe nr ONZ 1965/ funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celno – Skarbowej  podczas przeprowadzanej kontroli stwierdzają uwolnienie gazu w jednym z wagonów kolejowych.

W wyniku zdarzenia jedna osoba zostaje ranna a obecni na miejscu odprawy funkcjonariusze udzielają pierwszej pomocy dla osoby poszkodowanej. Jednocześnie o zdarzeniu poinformowane zostają pozostałe podmioty ratownicze, które przybywają w pobliże miejsca uwolnienia substancji niebezpiecznej. Po odczepieniu wagonu, w którym doszło do uwolnienia węglowodorów gazowych pozostałe wagony zostają przestawione w bezpiecznym miejscu przez pracowników PKP.

Do działań związanych z ograniczeniem emisji substancji niebezpiecznej a następnie likwidacji wycieku wkraczają braniewscy strażacy, którzy dodatkowo wspierają pozostałych mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla poszkodowanej osoby. Funkcjonariusze Policji oraz Straży Ochrony Kolei zabezpieczają teren wokół miejsca zdarzenia przed dostępem osób niepożądanych, zachowując jednocześnie możliwość bezpiecznej likwidacji powstałego wycieku węglowodorów gazowych. Zmagania i współdziałanie służb obserwowali przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy PKP, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki oraz Starosta Braniewski Karol Motyka.

W ćwiczeniach „BRANIEWO 2019” uczestniczyli:

- Placówka Straży Granicznej w Braniewie,

- Straż Ochrony Kolei w Braniewie,

- Służba Celno – Skarbowa w Braniewie,

- PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie,

- PKP CARGO Północny Zakład Spółki Sekcja Przewozu i Eksploatacji w Iławie,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Straż Pożarna,

- Usługi Ratownictwa Medycznego Artur Synowiec

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie

CS8