Informuję, iż w dniach  24.02-02.03 2017 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  sp.  z o.o.  w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), przeprowadzona zostanie Kwalifikacja wojskowa dla  osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Obowiązek stawienia się, obejmuje  mężczyzn  urodzonych   w roku 1998 (rocznik podstawowy) oraz  osoby z roczników  starszych (1993-1997), które wcześniej, z różnych powodów ,nie stawiły się przed Powiatową Komisją Lekarską w celu uzyskania kategorii zdolności  do czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania dodatkowych  informacji  proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko – Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta  w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21 I piętro), w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod nr 556440105  (kom. 535 568 998).

                                                                                                                         

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym są zawarte planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne Gminy, w takich obszarach jak: budynki mieszkalne, infrastruktura użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty sakralne, oświetlenie uliczne, transport, przemysł, budynki usługowe (niekomunalne). Działania te mają przyczynić się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
a także poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku.

Wiernym Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnego ...

zyczenia julianskie 2017

Przekaż 1% podatku na remont Cerkwi pw. Świętej Trójcy w Braniewie

Cerkiew mieści się w dawnym Kościele zbudowanym w 1437 roku, odbudowanym i przebudowanym w latach 1583-1584 oraz w XVII i XVIII w. W środku znajduje się XVIII wieczna ambona oraz współczesny ikonostas. Zabytek z biegiem czasu ulega stopniowej destrukcji aż do stanu z dnia dzisiejszego, wymagającego pilnego remontu.

Aby dokonać przekazania 1%  na remont Cerkwi pw. Św. Trójcy w Braniewie na ostatniej stronie deklaracji rozliczeniowej PIT 28/36/37/39 prosimy o wpisanie KRS 0000231971, a poniżej Remont Cerkwi pw. Świętej Trójcy w Braniewie.

DSC05105

 

 

 

DSC05101