111

tydzien bibliotek2022.jpg

Braniewo, 21.04.2022 r.

Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych na Budżet Obywatelski Miasta Braniewa 2022


1. Jadłodzielnia - Braniewska Lodówka Społeczna - „przyjęty”
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnieniem kotom po zabiegu kastracji kilku dni rekonwalescencji w odpowiednich warunkach lokalowych z opieką weterynaryjną oraz edukacja społeczeństwa dotycząca zasad i zalet kastracji, wspomagania kotów wolnożyjących oraz tworzenia bezpiecznych i estetycznych miejsc dokarmiania.- „odrzucony”

 

W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Braniewa w sprawie

przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Braniewa w roku 2022, na realizację zadań

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa, został przyjęty 1 projekt –

zadanie zatytułowane:

„Jadłodzielnia – Braniewska Lodówka Społeczna”.

 

 W związku z §1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVI/171/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/15 z dnia 2 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa nie ma konieczności przeprowadzania głosowania nad wyborem projektów, ponieważ tylko jedno zadanie zostało przyjęte do realizacji.

 

załącznik :

informacja.pdf

Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego

bo2022

 

 

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2022r  godz. 16.00 w  Braniewskim Centrum Kultury, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo (w podziemiach).  Czas trwania ok. 1,5-2 h w zależności od frekwencji i aktywności osób.

Konsultacje trwają do 6 maja 2022 r. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 06 maja 2022r. nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji i projekt dokumentu znajduje się pod linkiem: http://braniewo.pl/dla-mieszkancow/strategia-2030-braniewo

Szanowni Mieszkańcy

informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

  nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2.stopień BRAVO) na terenie całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzone stopnie alarmowe obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59 .

 

informacja