Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy przypadającymi na 25-26 grudnia 2019r., odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie w workach, które zgodnie z harmonogramem powinny być odebrane 25 i 26 grudnia 2019r. (środa i czwartek),  zostanie zrealizowany  w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.
W związku z powyższym ww. odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie celem ich odbioru.

7 grudnia w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie, odbyło się spotkanie wigilijne żołnierzy służących w batalionie oraz Żołnierzy Armii Krajowej, którzy już po raz kolejny spędzili wspólnie ten wyjątkowy wieczór.

Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – mjr Józef Rusak oraz kpt. Lucjan Deniziak, a także por. Jerzy Kwietniewski - uczestnik Powstania Warszawskiego, opowiedzieli żołnierzom o tym jak dawniej wyglądała wigilia. O świętach spędzonych w lasach, o tych w areszcie, ale i tym jak ważne były wynoszone z domu wartości i rodzinne historie, które dawały siłę w tym ciężkim dla polskich patriotów czasie.

Niesamowite chwile podczas wspólnego dzielenia się opłatkiem, życzenia płynące prosto z serca i ogromny szacunek dla ludzi, dzięki, którym żyjemy w wolnej Polsce. W czasie wigilijnego spotkania zostały także wręczone świąteczne paczki, które były wyrazem uznania, szacunku i wdzięczności żołnierzy 43 batalionu dla naszych Bohaterów.

Zdjęcia znajdują się pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!Amb2a_ecSFdHzlB-ZD9cRG_5c-hA?e=PiUt4m

Wigilia AK 21

Firma STRABAG informuje, że utrudnienia komunikacyjne spowodowane układaniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Kościuszki od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Malinowej potrwają jeszcze do poniedziałku 9/12/2019r. włącznie.

Jednak ze względu na warunki atmosferyczne czas prowadzonych prac może się wydłużyć. Ruch samochodowy, jak również autobusowy odbywał się będzie wahadłowo.

W imieniu firmy STRABAG bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Do 30 grudnia 2019 r. można składać propozycje osób/instytucji/firm do nagrody "Laur Najlepszym z Najlepszych" (edycja XVII), które wyróżniły się na forum regionu, krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie.

Więcej informacji na stronie : https://rowop.pl/aktualnosci/763/zgloszenia-do-nagrody-laur-najlepszym-z-najlepszyc.html

„Parasol WOT” – to nie tylko warsztaty dla samorządowców i przedstawicieli służb mundurowych. To nie tylko okazja do zaprezentowania sprzętu, jakim dysponuje brygada i batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. To przede wszystkim realizacja zawołania żołnierzy: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Samorządowcy i urzędnicy z pięciu powiatów (elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego i kętrzyńskiego) oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej uczestniczyli w spotkaniu pod hasłem „Parasol WOT”, zorganizowanym w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie.

— Cykl warsztatów „Parasol” ma przygotować przedstawicieli kierowniczej kadry zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz służb, inspekcji i straży do efektywnego wykorzystania potencjału WOT-u w procesie zarządzania kryzysowego — mówi ppłk Sławomir Bukacki, zastępca dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. — My przedstawiamy nasze zdolności i wypracowujemy procedury współdziałania z samorządami i służbami.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano atuty, jakimi dysponują WOT. To między innymi błyskawiczna reakcja na wydarzenia i klęski żywiołowe (powodzie, wiatrołomy, poszukiwania zaginionych) i natychmiastowe stawiennictwo w jednostce (nawet w ciągu 3-4 godzin). Istotna jest znaczna liczebność żołnierzy – na wezwanie, w samym tylko batalionie, może stawić się w krótkim czasie ponad 100 żołnierzy. To ważne, gdyż w czasie akcji część żołnierzy może pracować, a część odpoczywać.

Niebagatelne znaczenie ma wyposażenie, które znajduje się na stanie batalionów, w tym 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie.

— Posiadamy sprzęt transportowy i specjalistyczny, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspomóc lokalna społeczność podczas powodzi, podtopień, nawałnic czy też akcji poszukiwawczo-ratowniczych i likwidacji klęsk żywiołowych — podkreśla ppłk Bukacki. — Ten sprzęt tu będzie, a na jego wykorzystanie potrzeba będzie zaledwie kilku godzin.

Ale prawdziwa siła tkwi w ludziach. Terytorialsi, żyjący w swoich lokalnych społecznościach, są gotowi na każde wezwanie, aby chronić i bronić najbliższych, rodziny, sąsiadów. Są to ludzie zmobilizowani do działania, odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni. Każdy z nich ma w domu podstawowe wyposażenie, ubrania na różną pogodę. Jednocześnie są samowystarczalni, wyposażani w racje żywnościowe i wodę.

Wszystkim żołnierzom bliska jest idea służby dla lokalnej społeczności. Dla tych, z którymi na co dzień żyją i przebywają.

Tekst: Wojciech Andrearczyk, ekspert ds. komunikacji, 43blp w Braniewie

Zdjęcia: Anna Szczepańska, ekspert ds. komunikacji, 43blp w Braniewie

3.12.2019 Parasol 305

3.12.2019 Parasol 227

3.12.2019 Parasol 220