KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 lutego 2018 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

Kolejne plenerowe spotkanie Burmistrza Miasta Braniewa z mieszkańcami miasta już 21 lutego 2018r.  o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Braniewie.

Serdecznie zapraszamy.

Dnia 6 lutego Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisała umowę na dofinansowanie zadania ,, Opomiarowanie emisji kotła CO i CO2”.

Realizacja inwestycji odbędzie dzięki pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Zalew Wiślany”.

Wykonanie opomiarowania pozwoli na poprawę parametrów spalania oraz zapewni bieżącą analizę emisji do atmosfery CO i CO2  z kotła WR 5 zlokalizowanego w ciepłowni przy ul. Stefczyka.

mpec

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków do V edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia jego zagrożenia.

Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. Udział w nim, tak jak w latach poprzednich, mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Więcej informacji na stronie : http://olsztyn.rdos.gov.pl/konkurs-o-nagrode-im-prof-janiny-wengris-4

 

11 lutego 2018 roku w Braniewie 101 urodziny obchodziła obecnie najstarsza mieszkanka miasta Braniewa - Pani Zofia Badowska.