27 maja obchodziliśmy 30-lecie utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce oraz Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji, jako urzędujący Burmistrz Miasta Braniewa, chciałbym podziękować serdecznie wszystkim, którzy są lub byli częścią tej historii, którzy budowali samorząd braniewski. Dziękuję wszystkim moim poprzednikom, Burmistrzom Braniewa: nieżyjącym Tadeuszowi Kopaczowi oraz Henrykowi Mrozińskiemu, a także Andrzejowi Skurzyńskiemu i Monice Trzcińskiej. Podziękowania kieruję oczywiście również w stronę wszystkich osób, które w okresie ostatnich 30 lat pełniły funkcję Radnego Miejskiego.

Jak wyglądał samorząd Braniewa na przestrzeni minionych 3 dekad i kto dokładnie go współtworzył⁉️ Wystarczy spojrzeć poniżej.
Jestem szczęśliwy, że mieszkańcy Braniewa, obdarzając mnie swoim zaufaniem w wyborach w 2018 roku sprawili, że i ja stałem się skromną cząstką tej bogatej historii.

samorzad

BUDOWNICZOWIE SAMORZĄDU BRANIEWA 1990-2020

I kadencja Rady Miejskiej w latach 1990-1994:
1. Władysław Radzis – posiadał mandat radnego do 24 marca 1993 r. (zrzekł się mandatu),
2. Czesław Dyjak
3. Ryszard Socha
4. Mirosław Rosa
5. Sławomir Tabero
6. Stanisław Ziemianowicz
7. Tadeusz Bejnarowicz
8. Tadeusz Kopacz
9. Jerzy Welke
10. Marian Sobieski
11. Anna Jewstafiew
12. Władysław Bielczenko – w związku ze śmiercią Pana Bielczenko , Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w dniu 27 marca 1991 r.
13. Jan Guz
14. Julian Bień
15. Tadeusz Walaszczyk
16. Kazimierz Szurpicki
17. Wojciech Gursztyn
18. Anna Mikłaszewicz-Adamowicz
19. Andrzej Kaulbarsz
20. Adam Przyborowicz
21. Benedykt Ryczaj
22. Lucjan Gursztyn
23. Maria Choduń – w związku ze zmianą miejsca zamieszkania , Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu w dniu 29 lipca 1992 r.
24. Marian Socha
25. Lech Bielczenko – mandat radnego uzyskał w wyniku wyborów uzupełniających w dniu 12 maja 1991 r. - w miejsce Pana Wł.Bielczenko .
26. Zdzisław Pietrzak – mandat radnego uzyskał w wyników wyborów uzupełniających w dniu 08 listopada 1992 r. w miejsce Pani Marii Choduń.
Zarząd Miejski w Braniewie :
1. Przewodniczący Zarząd - Burmistrz Miasta Braniewa -Tadeusz Kopacz
2. Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Welke
Członkowie :
3. Tadeusz Bejnarowicz – pełnił funkcje od 13 czerwca 1990 r. do 27 czerwca 1990 r. w związku z powołaniem na Kierownika Rejonu administracji rządowej.
4. Julian Bień
5. Wojciech Gursztyn
6. Tadeusz Walaszczyk
7. Maria Choduń – pełniła funkcję od 27 czerwca 1990 r. do 15 stycznia 1992 r. ( odwołana została w związku ze zmianą miejsca zamieszkania ) .
8. Władysław Radzis – pełnił funkcje od 15 stycznia 1992 r. do 28 kwietnia 1993 r.
9. Czesław Dyjak - pełnił funkcje od 26 maja 1993 r.

II kadencja Rady Miejskiej w latach 1994-1998:
1. Zbigniew Dalak
2. Zbigniew Krzemiński
3. Daria Keller
4. Marek Cierniak - w związku z rzeczeniem się mandatu , Rada Miejska 10 czerwca 1998 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu .
5. Teresa Drabińska-Dziąg
6. Antoni Romanowski
7. Jerzy Welke
8. Tadeusz Kopacz
9. Andrzej Kaulbarsz
10. Ryszard Płoski
11. Jerzy Maziarz
12. Mieczysław Buraszewski
13. Kazimierz Wiśniewski
14. Piotr Danielewicz
15. Józef Michałowski
16. Kazimierz Szurpicki
17. Halina Bakinowska
18. Wojciech Gursztyn
19. Lucjan Gursztyn
20. Henryk Kupniewski
21. Olgierd Małachowski
22. Krzysztof Duda
23. Wiesław Weyer
24. Elżbieta Bernacka
Zarząd Miejski w Braniewie:
1. Przewodniczący Zarząd - Burmistrz Miasta Braniewa -Tadeusz Kopacz
2. Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Welke
Członkowie:
3. Elżbieta Bernacka
4. Zbigniew Krzemiński
5. Olgierd Małachowski
6. Wiesław Weyer – pełnił funkcje do 15 marca 1995 r. w związku z powołaniem na Przewodniczącego Rady Miejskiej .
7. Henryk Kupniewski – pełnił funkcje od 15 marca 1995 r. powołany w miejsce W.Weyera.

III kadencja Rady Miejskiej w latach 1998-2002:
1. Zbigniew Dalak
2. Andrzej Duda
3. Krzysztof Szczepanik
4. Teresa Drabińska-Dziąg
5. Jan Mróz
6. Stanisław Nosarzewski
7. Zbigniew Sorkowicz
8. Jerzy Welke
9. Ryszard Żembrowski
10. Olgierd Falkowski
11. Piotr Malatos
12. Zdzisław Szynczewski
13. Ryszard Chwoszcz
14. Janusz Izdebski
15. Bolesław Tomkiewicz
16. Zbigniew Kędziora
17. Janusz Sokołowski
18. Bożena Stępczyńska
19. Lucyna Buraszewska
20. Piotr Danielewicz
21. Dariusz Lis
22. Bogumiła Hryniewska
23. Wacław Reginis
24. Marian Władyka
Zarząd Miasta Braniewa:
1. Przewodniczący Zarządu – Burmistrz Miasta Braniewa – Andrzej Skurzyński
2. Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Welke
Członkowie:
3. Olgierd Falkowski
4. Bogumiła Hryniewska
5. Janusz Izdebski
6. Janusz Sokołowski
7. Bożena Stępczyńska – funkcję pełniła do 29 maja 2002 r.
8. Wacław Reginis – pełnił funkcję od 29 maja 2002 r.

IV kadencja Rady Miejskiej w latach 2002-2006:
1. Tadeusz Barycki
2. Antoni Bogdan
3. Teresa Drabińska-Dziąg
4. Andrzej Duda
5. Olgierd Falkowski
6. Tomasz Jodko
7. Tadeusz Lisowski
8. Jan Mróz
9. Michał Opałka
10. Aleksander Skibniewski
11. Zbigniew Sorkowicz
12. Bożena Stępczyńska – 15 marca 2006 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu
13. Józef Szczurek
14. Piotr Śliwiak
15. Ryszard Żembrowski
Burmistrz Miasta Braniewa – Henryk Mroziński
Z-ca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Maziarz

V kadencja Rady Miejskiej w latach 2006-2010:
1. Tadeusz Barycki
2. Elżbieta Bernacka
3. Antoni Bogdan
4. Euzebiusz Czuryło
5. Maria Drozdowska
6. Olgierd Falkowski
7. Dariusz Frąckiewicz
8. Walentyna Karaś
9. Artur Mieczaniec
10. Jan Mróz
11. Michał Opałka
12. Piotr Śliwiak
13. Dariusz Schulz
14. Zygmunt Smołoński - w związku ze śmiercią Pana Smołońskiego, Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego 16 września 2009 r.
15. Józef Szczurek
16. Tadeusz Lisowski - mandat radnego uzyskał w wyniku wyborów uzupełniających w dniu 06 grudnia 2009 r. w miejsce Pana Zygmunta Smołońskiego .
Burmistrz Miasta Braniewa – Henryk Mroziński
Z-ca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Maziarz

VI kadencja Rady Miejskiej w latach 2010-2014:
1. Tadeusz Barycki
2. Grzegorz Cygan
3. Maria Drozdowska
4. Olgierd Falkowski
5. Dariusz Frąckiewicz
6. Jacek Gawryś
7. Walentyna Karaś
8. Andrzej Luwiński
9. Jan Mróz
10. Hanna Piotrowska
11. Ewa Siejk
12. Józef Szczurek
13. Piotr Śliwiak
14. Jerzy Welke
15. Ryszard Żembrowski
Burmistrz Miasta Braniewa – Henryk Mroziński
Z-ca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Maziarz
VII kadencja Rady Miejskiej w latach 2014-2018:
1. Tadeusz Barycki
2. Grzegorz Cygan
3. Olgierd Falkowski
4. Dariusz Frąckiewicz
5. Jacek Gawryś
6. Tomasz Jodko
7. Tomasz Klimczak
8. Jan Mróz
9. Renata Pisarska-Giecewicz
10. Józef Szczurek
11. Piotr Szpigiel
12. Piotr Śliwiak
13. Wanda Ewa Woronowicz
14. Ryszard Żembrowski
15. Andrzej Drozdowski – uzyskał mandat radnego w wyborach uzupełniających 1 marca 2015 r.
Burmistrz Miasta Braniewa – Monika Trzcińska
Z-ca Burmistrza Miasta Braniewa – Winicjusz Sokół od 8 grudnia 2014 r. do 30 września 2016 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej w latach 2018-2023 :
1. Tadeusz Barycki – w związku ze śmiercią Pana Baryckiego, Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego 16 stycznia 2019 r.
2. Dariusz Frąckiewicz
3. Jacek Gawryś
4. Józef Szczurek
5. Grzegorz Cygan
6. Leszek Dubicki
7. Leszek Dowgiałło
8. Mariusz Furtak
9. Piotr Gnatek
10. Tomasz Klimczak
11. Andrzej Krzywiec
12. Joanna Smoliniec
13. Piotr Śliwiak
14. Wojciech Wakieć
15. Damian Werbowy
16. Kalina Jakimczuk - mandat radnego uzyskała w wyniku wyborów uzupełniających w dniu 07 kwietnia 2019 r. w miejsce Pana Tadeusza Baryckiego.
Burmistrz Miasta Braniewa – Tomasz Sielicki
Z-ca Burmistrza Miasta Braniewa – Anna Kapusta

Dzień Dziecka to święto szczególnie wyczekiwane przez wszystkie małe i większe dzieci.

Wszystkim dzieciom życzymy,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!

dzien dziecka

Na wniosek 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Sali Tradycji 9.Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. płk Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka”, akt mianowania na stopień majora odebrał kpt. Lucjan DENIZIAK, ps. „Orzeł”. Na uroczystości obecny był Dowódca 43 Batalionu Lekkiej Piechoty z Braniewa – ppłk Jarosław KOWALSKI oraz żołnierze służący w batalionie.

Mjr Lucjan DENIZIAK - żołnierz 5 Wileńskiej Brygady, urodził się w 1926 roku w miejscowości Wojtkowice. W 1943 roku został zwerbowany do Armii Krajowej i zaprzysiężony przez ppor. Stanisława KAROLKIEWICZA ps. „Szczęsny”. Do połowy roku 1944, pełnił funkcję łącznika, w rejonie Białystok – Grodno - Lida. Tajną pocztę umieszczał w gipsie rzekomo złamanej ręki. W 1944 roku po powrocie z tajnej misji z Wyszkowa, „ORZEŁ”, został zatrzymany przez żołnierzy Armii Czerwonej. Uciekł .

24 grudnia 1946 roku, w Wigilię świąt Bożego Narodzenia, przyjechał na przepustkę do domu. Został zatrzymany i przewieziony do aresztu w Ciechanowcu. W czasie przesłuchania powiedział funkcjonariuszowi, że wskaże mu miejsce koło domu, gdzie ukrył broń. Wyjazd do Wojtkowic „Orzeł" wykorzystał, aby uciec. Został postrzelony w udo, ale wytrzymał ból i nie dał się schwytać. Kulę nosi do dnia dzisiejszego. Od 1945, służył w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, następnie w 3. Wileńskiej Brygadzie NZW

w kompanii ppor. Ryszarda Sosnowskiego “Wydry”, a także u mjr Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Jest uczestnikiem bitwy pod Gajrowskimi oraz jedynym żyjącym z oddziału „Wydry".

Podczas patrolu i przenoszenia tajnej poczty 21.10.1947 roku, został aresztowany i ponownie zatrzymany i trafił do aresztu

w Ciechanowcu. Był brutalnie przesłuchiwany i skazany na 8 lat więzienia. Jak często sam podkreśla, „… władzy zależało przede wszystkim na złamaniu grzbietu inteligencji, bo to ona jest siłą przewodnią rewolucji, nie miałem wątpliwości, że byli to okupanci, a nie wyzwoliciele. Ich pierwszym zadaniem było stworzenie silnego aparatu bezpieczeństwa i wywiadu. Swoich szpicli mieli nawet wśród byłych żołnierzy AK, których pozyskali do współpracy".

W grudniu 1951 roku otrzymał propozycję podpisania współpracy w zamian za natychmiastowe zwolnienie i dobrą pracę. Odmówił i trafił na 72 godziny do karceru wodnego. Więzienie opuścił w styczniu 1952 roku. Został skierowany na teren powiatu lidzbarskiego, do miejscowości Łaniewo (w której mieszka do dziś), do pracy w tartaku, jako kierowca. Pomimo dużych nacisków i represji nie zapisał się do PZPR. Jako były więzień, był szykanowany i źle traktowany. Jak sam mówi: "Patriotyzm przekazali mi rodzice, przekazała mi szkoła, a przeżyłem tylko dzięki pomocy kilku dobrych ludzi i wierze, która nie pozwalała zwątpić".

W 2018 roku, za swoje zasługi, został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę - KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, a w 2019 roku „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”.

Dziś mówi:

- Po tylu latach komuny i szykan, wreszcie ktoś o nas pamięta. To dla nas tutaj wiele znaczy. Dziękujemy Wam za pomoc! Niech żyje Polska !

Na wniosek 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej awans otrzymał także mjr Adam Jaworski służący

w 36. Brygadzie AK „Żejmana” z Kętrzyna. W najbliższych dniach w Olsztynie zostaną wręczone akty mianowania dla mjr Ireny Tyman ps. „Baśka” oraz majora Henryka Krzyszczaka ps. „Dąbek”. Do stopnia kapitana awansowani zostali żołnierze

5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – kpt. Jadwiga Łubniewska ps.. „Jagoda” oraz kpt. Wanda Bortkiewicz ps. „Basia”.

28.05.2020 Awans mjr Deniziaka 101

28.05.2020 Awans mjr Deniziaka 51

28.05.2020 awans mjr 7

 

Temat segregacji odpadów, nowych zasad i stawek za ich odbiór oraz utylizację budzi wiele wątpliwości. Aby mieszkańcom Braniewa ułatwić znalezienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych zagadnień, opracowaliśmy responsywny dokument pt. „Segregacja odpadów w Mieście Braniewie – Pytania i odpowiedzi (Vademecum mieszkańca)”. Co istotne, braniewianie mogą być nie tylko jego odbiorcami, ale także współtwórcami – wystarczy przesłać pytania na podany w Vademecum adres e-mail, a zostaną one uwzględnione w uaktualnionym dokumencie. Nasze Vademecum jest dla Was!

Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż od 1 czerwca pracę w reżimie sanitarnym rozpocznie Przedszkole Nr 2 (4 grupy po 12 dzieci ) i Przedszkole Nr 4 ( 2 grupy po 12 dzieci ) oraz żłobek Miejski (11 dzieci)  zgodnie z wytycznymi GIS i MRPiPS )

Szkoły i Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych pozostaną zamknięte do końca zajęć szkolnych.

1

2