Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa, zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BRANIEWA NA 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 02 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi budżetu obywatelskiego :

http://bip.braniewo.pl/urzad-miasta/sprawy-do-zalatwienia/121-budzet-obywatelski-miasta-braniewa

Macie pomysły co zmienić w swoim otoczeniu?

90 tysięcy złotych może zostać wydane zgodnie z waszymi pomysłami.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Do 28 luteqo 2020 r. w godzinach 8.00 - 15.30 w Sądzie Rejonowym w Braniewie trwa „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Informacje będą udzielane w pokoju nr 309 Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

 

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa od 25 lutego 2020 roku można składać propozycje projektów i zadań.

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 luty 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2020 rok dostępne jest na stronie BIP.

W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

1) których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski,

2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami,

4) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, np. prawa osób trzecich,

6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

Złożone formularze zostaną poddane weryfikacji pod względem formalno – prawnym:

1) zgodność zadania z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy,

2) zgodność z polityką przestrzenną gminy, w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

3) zgodność z ustawą o finansach publicznych,

4) zgodność z założeniami zadania realizowanego ze środków zewnętrznych,

5) możliwości technicznych realizacji zadania,

6) faktycznej wysokości kosztów realizacji zadania.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Braniewie.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.
Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I   Nagroda – 5.000 zł
II  Nagroda – 3.000 zł
III Nagroda – 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl

unnamed

Szanowni Państwo, aktualnie w Urzędzie trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8zC_ooN3IAZ1t8gbKT73TQ2JhV8qE7CslYuny4cUCF_qdA/viewform?fbzx=-7053265873680981792

Dziękujemy