Informuję, iż w dniach 04.03-11.03.2019 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 ( Szpital Powiatowy ) ,przeprowadzona zostanie Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Obowiązek stawienia się , obejmuje mężczyzn urodzonych  w roku 2000 (rocznik podstawowy) oraz osoby z roczników starszych ( 1995-1999), które wcześniej , z różnych powodów , nie stawiły się przed Powiatową Komisją Lekarską.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko –Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21, I piętro), w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod nr 556440105 ( kom. 535 568 998).

                                                                                                                       

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. 

Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.

Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce gry edukacyjne.

Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019.

Informację nt konkursu dostępne na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

chlorofil nowy web

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

kominikat_kik.pdf

KIK plakat zapros kominiarza 11 2018

 

W imieniu Burmistrza Miasta Braniewa serdecznie zapraszamy młode osoby z miasta Braniewa na spotkanie FORUM MŁODE BRANIEWO. 

Informacja o spotkaniu na specjalnie utworzonym wydarzeniu : https://www.facebook.com/events/620105125074923/

FORUM

JULIANSKIE 2019