Uprzejmie informujemy, że z powodu zbyt małej rejestracji odwołano badania w dniu 17 marca 2019 w Braniewie.

Wszystkie zarejestrowane Panie zostaną przez nas powiadomione telefonicznie i umówione na badania w dniu 18 lub 19 marca 2019.

Miasto Braniewo oraz Gmina Braniewo we współpracy z firmą ProEco One sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zapraszają do udziału w akcji poboru krwi.

 

       Informuję, iż w dniu 04 lutego 2019 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), o godz. 8.00, rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

W dniu 1 marca 2019 r, w Urzędzie Miasta Braniewa, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem posiedzenia, było omówienie planowanych do realizacji przez Zespół w roku 2019 przedsięwzięć oraz złożenie przez służby ratownicze sprawozdań z działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Braniewa w roku ubiegłym. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Zespołu.