Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie ,,Pamiątka regionu Warmii Mazur" Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda 5.000 zł

II Nagroda-3.000 zł

III Nagroda-2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu wraz karta zgłoszeniową  znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.pl  w zakładce Turystyka Promocja.

Zachęcamy mieszkańców Braniewa do wzięcia udziału w konkursie i zbycia cennych nagród  

Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2017 rok do 03 lutego 2017r. zgłoszono 6 propozycji zadań :

1. Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj !

2. Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury

4. Modernizacja pomieszczeń harcerskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży

5. Remont, modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie

6. Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie

Zapraszamy na spotkanie dotyczące korzyści  z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej, które odbędzie się 15 lutego 2017r..

W spotkaniu  wspólnie z W-MSSE wezmą również udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Departament Programów Europejskich, którzy przedstawią sposoby finansowania innowacji technologicznych (kredyt na innowacje technologiczne oraz Gwarancje PO IR). 

Szczegóły na plakacie 

Zaproszenie WMSSE

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.

Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej w takich obszarach jak gospodarka, samorządność, media, kultura, nauka i technika.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, niepubliczne i publiczne szkoły wyższe oraz instytuty badawcze.

Termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 1 marca 2017 roku.

Więcej informacji na stronie : 

http://warmia.mazury.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/9351-polska-i-czechy-wspolny-konkurs-wspolne-dzialania

W związku z rozpoczęciem naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo, zachęcamy do zgłaszania obiektów i atrakcji, z których będą mogli korzystać turyści podróżujący przez województwo warmińsko-mazurskie.

Na propozycje czekamy do końca lutego.

Więcej informacji na stronie :

http://warmia.mazury.pl/turystyka/9378-szukamy-miejsc-przyjaznych-rowerzystom