Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - NSP 2021.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje że w dniach:

01.02.2021 r.

04.02.2021 r.

08.02.2021 r.

11.02.2021 r.

15.02.2021 r.

18.02.2021 r.

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych

ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:

Odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoją objętość nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne np. stoły, krzesła, komody, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, czyste panele i deski (bez elementów plastikowych), ramy okienne (bez szyb), drzwi, wanny, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, suszarki na pranie oraz zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień przed ustalonym dniem zbiórki przy obudowach pojemników na odpady komunalne lub bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.

Odpady zgromadzone na terenie posesji (ogrodzonej) nie zostaną odebrane.

ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ:

wszelkiego rodzaju materiały budowlane, remontowe i sanitarne np. umywalki, muszle toaletowe oraz części samochodowe. 

Bez tytułu

W powiecie braniewskim w dniach od 20.01.2021 r. do 31.01.2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 

https://braniewo.praca.gov.pl/-/14134431-informacja-dla-pracodawcow-dot-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs-na-rok-2021

KOMUNIKAT BURMISTRZA 19.01 1

KOMUNIKAT BURMISTRZA 19.01 2

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu, zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.

Wzorem lat ubiegłych , kierujemy do Państwa apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o: