Informuję, że XLIV sesja (sesja nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w
dniu 29 marca 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy
Kościuszki 111.


Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 marca 2023 r.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie

(-)Dariusz Frąckiewicz

informacja

System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Na stronie internet.gov.pl możesz:

  1. Sprawdzić dostępność usług
  2. Zgłosić potrzebę zapewnienia dostępu do internetu
  3. Zgłosić pustostan


W pierwszych dniach stycznia br. stronę internet.gov.pl została wyświetlona ponad 2 miliony razy. Każdy z nas może zweryfikować dane, które zostały wprowadzone do systemu informacyjnego. Już teraz obywatele sygnalizują, że np. system pokazuje punkt jako tzw. białą plamę, tymczasem w danym punkcie adresowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu są dostępne. Bywa też, że operator deklaruje zasięg rzeczywisty, jednak po sprawdzeniu okazuje się on teoretyczny lub parametry usług nie odpowiadają tym zadeklarowanym w systemie.

Jeśli w danym punkcie adresowym nie ma dostępu do sieci, możesz zgłosić zapotrzebowanie na stronie internet.gov.pl. Doświadczenie pokazuje, że operatorzy szybko reagują na podobne sygnały od obywateli i w rekordowym czasie (nawet w ciągu godziny od zgłoszenia) kontaktują się z nimi, przedstawiając swoje oferty.

Jak to zrobić?

  1. Wejdź na stronę internet.gov.pl
  2. Zaloguj się przez Profil Zaufany lub przy pomocy dowodu elektronicznego z warstwą elektroniczną
  3. Zgłoś zapotrzebowanie i weryfikuj prawdziwość danych!

    Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności, który odpowiada za prowadzenie systemu, także weryfikuje prawidłowość danych kontaktowych operatorów i sprawdza, czy parametry usług, które zostały zaraportowane, są tożsame z tymi, które widnieją na stronie internetowej danego operatora.

Więcej informacji :

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nie-masz-szybkiego-internetu-zglos-zapotrzebowanie-na-internetgovpl

https://internet.gov.pl/

Dostęp do Internetu powinien mieć każdy

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego to bezpłatna, publiczna baza danych informująca o dostępności sieci w każdej polskiej gminie.

Już teraz możesz sprawdzić dostęp do szybkiego Internetu stacjonarnego w wybranej lokalizacji.

Sprawdź dostępność usług

System zapewnia możliwość zgłaszania pustostanów oraz potrzeby podłączenia usług internetowych w posiadanym przez Ciebie budynku lub lokalu.

 
Opis systemu SIDUSIS.

 

szerokopasmowy internet

 

KOMUNIKAT

Ćwiczenia wojskowe PK. "ZALEW - 23"

  Szanowni Państwo, zgodnie z otrzymaną informacją, w dniach 27-31.03.2023r., 16. Dywizja Zmechanizowana przeprowadzi ćwiczenie taktyczne z wojskami sojuszniczymi pod kryptonimem „Zalew-23” w rejonie Mierzei Wiślanej. Ćwiczenie będzie prowadzone we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO, Marynarką Wojenną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz Wojskami Inżynieryjnymi. Głównymi celami ćwiczenia będzie skuteczne prowadzenie działań w przypadku ataku terrorystycznego (odbicie zakładników), prowadzenie rozpoznania przez Marynarkę Wojenną w kierunku Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, prowadzenie działań demonstracyjnych w kierunku Zatoki Gdańskiej oraz działanie w sytuacji wystąpienia skażeń. W związku z tym, iż w ćwiczeniu uczestniczyć będą również żołnierze 9 BBKP w Braniewie, we wskazanych dniach może nastąpić zwiększona intensywność przejazdu przez teren miasta pojazdów wojskowych.

Proszę o wyrozumiałość i zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z dróg.

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/Tomasz Sielicki

 

336914945 175660931538447 483265734429183819 n

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego zamieszczamy link do badania na temat Funduszy Europejskich:

https://forms.office.com/r/rq8CpSi2hy

Badanie prowadzone jest przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego z pracownikami Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki badaniu Urząd Marszałkowski uzyska informację czy mieszkańcy regionu znają pojęcie Funduszy Europejskich, czy pozyskiwanie funduszy jest trudne. Wyniki badania pozwolą dostosować działania promocyjne do potrzeb mieszkańców regionu.

 

  Wypełnienie ankiety zajmuje ok 5 minut.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

Tradycyjnie już w Niedzielę Palmową spotkamy się na placu ks. prał. Tadeusza Brandysa w Braniewie by wspólnie wprowadzić się w klimat nadchodzących świąt. 2 kwietnia 2023 godzina 11:00 – 16:00 W programie: - Degustacja potraw warmińskich - Rozstrzygnięcie konkursu „Rodzinna Palma Wielkanocna” - Występy zespołów Warmia Braniewo, Tęcza Warmii oraz uczestników sekcji wokalnej BCK - Stoiska z ozdobami Wielkanocnymi - Stoiska z potrawami regionalnymi - Wspólne malowanie Wielkanocnego jaja XXL - Chata zająca z atrakcjami dla dzieci - Wielkanocna foto ścianka - Stoiska promocyjne - Wielkanocna zumba z jajem - Pochód Palm Wielkanocnych o godzinie 12:30 spod Kościoła Św. Antoniego pod Bazylikę Mniejszą pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Trasa pochodu dostępna na www.bck.braniewo.pl oraz w sekretariacie Braniewskiego Centrum Kultury.