7 marca 2018 w Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie pod Patronatem Burmistrza Miasta Braniewa Pani Moniki Trzcińskiej 

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się Gala GAZEL BIZNESU 2017.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 16.00 w Braniewskim Centrum Kultury ( sala widowiskowo – kinowa) odbędzie się spotkanie dotyczące zasad dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz wymiany źródeł ciepła (kotły).

Elementarz warmiński dostępny również w wersji elektronicznej.

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego zrealizowało zadanie publiczne, w ramach którego opracowano i wydano e-book na podstawie wersji papierowej "Elementarza warmińskiego". Forma e-booka ułatwi rozpowszechnienie i korzystanie z elementarza. 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Dom Warmiński

okladka2

Informuję ,iż w  dniu  27 lutego 2018 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  Sp.  z o.o.  w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 ( szpital powiatowy ), o godz. 8.00 ,rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa  dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Przypominam , iż obowiązek stawienia się  , obejmuje  mężczyzn  urodzonych   w roku 1999 (rocznik podstawowy) oraz  z roczników  starszych ( 1994-1998), które z różnych powodów nie stawiły się dotychczas przed Powiatową Komisją Lekarska w celu uzyskania kategorii zdolności  do czynnej służby wojskowej .

Stawiennictwo mieszkańców miasta zakończy się   dnia  06  marca 2018 r.

Szczegółowe  informacje  o kwalifikacji  ,podane  zostały w  Obwieszczeniu  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu Kwalifikacji  Wojskowej w 2018 roku   z dnia 15 stycznia 2018 r. Obwieszczenie wywieszone  zostało  na samorządowych tablicach Informacyjnych, na stronie  BIP UM Braniewa oraz tablicach informacyjnych  szkół  ponadpodstawowych  na terenie  miasta Braniewa.

W sprawach  stawiennictwa,   proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko – Podinspektorem ds. obronnych i OC  UM w Braniewie ( telefonicznie pod nr 556440105 lub kom. 535 568 998).

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Monika Trzcińska

wojsko

 

 

 

wosjko1