Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich.

Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem.

Więcej informacji na stronie

wozy

Ruszył nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Osoby zainteresowane naborem zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta w Braniewie o naborze kandydatów na rachmistrzów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. 

ulotka1

ulotka2

Punkt Informacji Publicznej MBP w Braniewie zaprasza po nowe pamiątki z miasta Braniewa.

Do nabycia między innymi: magnesy, torby bawełniane, breloki

Serdecznie zapraszamy 

kontakt telefoniczny 55 644 33 03 

pamiatki

Do 8 lipca można składać swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego na terenie Miasta Braniewa w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.

Szczegóły można znaleźć w Ogłoszeniu Burmistrza Miasta w Braniewie o naborze kandydatów na rachmistrzów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji o spisie rolnym dostępne na stronie internetowej spisrolny.gov.pl.

spisrolny

W sobotę 20 czerwca 2020 roku na obszarze leśnym należącym do Nadleśnictwa Zaporowo – Leśnictwo Dąbrowa odbędą się ćwiczenia strażackie związane z gaszeniem pożaru powierzchni leśnej. Ćwiczenia realizowane będą zarówno na obszarze leśnym jak również w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego – Jezioro Pierzchalskie, z którego strażacy pobierać będą wodę do celów gaśniczych.

Prosimy mieszkańców i osoby korzystające z powyższego terenu o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na przemieszczające się jednostki sprzętowe straży pożarnej.

Jednocześnie prosimy o nieblokowanie wjazdów leśnych położonych bezpośrednio w pobliżu jeziora   i terenu należącego do Nadleśnictwa Zaporowo.

Ćwiczenia praktyczne w zakresie gaszenia pożaru lasu realizowane będą w godzinach 08:30 – 12:00.

Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. 

PSP 2019