W dniu 6 czerwca już po raz trzeci odbyła się Akcja Sprzątania Braniewa zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Braniewa.

W roku 2017 zadania własne Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zostały powierzone następującym organizacjom:

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 czerwca 2017 r.

"ĆWICZENIE RENEGADE-SAREX 17/I”

Informuję, iż w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r, (termin zapasowy 09 czerwca br.) całodobowo podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE-SAREX-17/I, na terenie miasta Braniewa może zostać przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach sprawdzenia elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

W czasie testu zostaną uruchomione sygnały alarmowe, zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz.U. z 2013r. poz. 96/.

Proszę potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Edukacyjnego  Serce otwarte jak książka, działającego przy tej szkole biorą udział w projekcie sportowo-edukacyjnym pn. „Zdrowie kółkiem się toczy”. Stowarzyszenie przystąpiło do programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów” i pozyskało fundusze w kwocie 4000 zł na ten cel. Projekt pozwala uczestnikom rozwijać aktywność fizyczną, a także wskazuje pożyteczną formę spędzania wolnego czasu w szkole i po zajęciach lekcyjnych. Podczas grupowych wyjazdów rowerowych uczniowie odwiedzają pobliskie miejscowości m.in. Nową Pasłękę, Różaniec, Zgodę czy Rusy, a także obcują z rodzimą przyrodą. Na zajęciach pozalekcyjnych dokumentują  swoje obserwacje, sporządzają notatki i przetwarzają zgromadzony materiał z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, a także podnoszą umiejętność pracy w grupie metodami projektu. Podczas wyjazdów, obok opiekunów – nauczycieli wychowania fizycznego, uczniom towarzyszą także rodzice – wolontariusze z grupy rowerowej „Szybki struś”. 

wyjazd 1

 

wyjazd 2

 wyjazd 3

Chcesz pomóc.

Oddaj krew. Już 6 czerwca (wtorek) o godz 8-11 w Braniewskim Centrum Kultury można oddać krew.

Organizatorem tej akcji jest braniewski klub "KROPELKA".

Zapraszamy w imieniu organizatorów.

18902175 649268258597905 207731258 n