Plakat BRANIEWO luty 2021

Jakie ma być Miasto Braniewo w 2030 roku? 

W związku z opracowywaniem na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji pt.: „Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork – Braniewo” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące tego projektu.

Ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2 niemożliwe jest przeprowadzenie bezpośrednich spotkań, dlatego serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się materiałami informacyjnymi oraz wypełnienie ankiety.

Link do ankiety.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie on-line w jednym z poniższych terminów:

15 lutego 2021 o godzinie 18:00

Link do spotkania.

17 lutego 2021 o godzinie 13:00

Link do spotkania.

17 lutego 2021 o godzinie 17:00

Link do spotkania.

 

Wszystkie niezbędne materiały, w tym również instrukcja dołączenia do spotkania dostępne: tutaj.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

 

Konkurs dotyczy zadań o charakterze:

1. Działań kulturalnych, mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa

2. Promowania aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz starszych,

3. Organizowania imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem rozgrywek w piłkę nożną.

4. Rozwoju sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową.

5. Popularyzacji rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego.

6. Upowszechniania idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym.

7. Popularyzacji i upowszechniania idei turystyki rowerowej.

8. Organizacji wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi.

 

Termin składania ofert: 23.02.2021 r. do godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje oraz cała treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie zapraszamy wszystkich do udziału w akcji krwiodawstwa. Zbiórka odbędzie się w budynku Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie na ul. Błotnej 3, 16 lutego 2021 roku w godz. 8-11.
Rejestracja krwiodawców tel. 604253665. 
 
Uczestnicy zobligowani są do pobytu obowiązkowo w maseczkach ochronnych oraz do przestrzegania odległości pomiędzy osobami.

Akcja krwiodawstwa 16.02

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zapraszają do udziału w akcji poboru krwi. Akcja przeprowadzona zostanie 02 lutego 2021 roku (wtorek) w godz. 08:10 – 11:00 w świetlicy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. 

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie straży pożarnej w Braniewie przy ul. Plac Strażacki 2.

 

PSP braniewo STRAŻAK