Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie  informuje o rozpoczęciu zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska" na odcinku od skrzyżowania ulic Elbląskiej i Królewieckiej w Braniewie - do m. Wola Lipowska,  łączna długość ok. 14,575 km i stanowi I etap rozbudowy DW 507 Braniewo - Pieniężno. Początek rozbudowywanej  drogi stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54 (ul. Królewiecka w Braniewie), bez przebudowy tego skrzyżowania, zaś koniec zlokalizowano ok.1 km za m. Wola Lipowska. 

Zakres rozbudowy obejmuje m.in.:

-        wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych;

-        wzmocnienie nawierzchni drogi do 100 kN/os z możliwością wzmocnienia w przyszłości do 115 kN/oś;

-        doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych;

-        przebudowę skrzyżowań, wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych;

-        przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A

-        budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;

-        przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie

-        budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;

-        wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy przydrożne i szczelny system kanalizacji deszczowej);

-        budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości

-        przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;

-        zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;

-        wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowację rowów przydrożnych.

rozbudowa mapa

-        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szwedzki partner „ACC - The Association of Consultants in Cooperation Network” poszukuje partnerów do transgranicznego projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk. Poszukiwany jest partner z subregionu elbląskiego zainteresowany transgraniczną współpracą w dziedzinie rozwoju MŚP. W projekt będą zaangażowane podmioty z Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy i Polski.  Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące projektu.  Językiem programu i projektu jest język angielski.

Projekt: „Strengthening and Developing Cross-border cooperation of SMEs in the South Baltic Region through networking, matchmaking and internationalisation”(Wzmocnienie i rozwój transgranicznej współpracy MŚP w regionie Południowego Bałtyku poprzez tworzenie sieci kontaktów, matchmaking i internacjonalizację).

Cel projektu: Ogólnym celem projektu jest poprawa pozycji rynkowej wpieranych MŚP poprzez: zwiększenie konkurencyjności MŚP, skoncentrowanie się na przyspieszeniu wzrostu gospodarczego poprzez zdolność MŚP do wprowadzania innowacji, reagowanie na nowe trendy rynkowe, włączenie nowych technologii, wprowadzania nowych produktów i usług.

Główne działania: obejmują analizę i opracowywanie badań dotyczących wypracowania wspólnej metodologii budowy strategii działań i wspólnych wydarzeń (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne), którym towarzyszyć będą intensywne działania upowszechniające rezultaty projektu na obszarze  i poza  obszarem partnera.

Pożądani partnerzy : NGO’sy, klastry MŚP, stowarzyszenia, izby handlowe, agencje rozwoju, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu.

Czas realizacji projektu : 18 miesięcy.

Budżet: ok. 200 tys. Euro z czego 85 % podlega refundacji z EFRR.

Nabór: od 1 października do 18 grudnia b.r.

Kontakt (w języku angielskim): Frederick Campbell: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z partnerem ze Szwecji.

Więcej informacji o programie Interreg Południowy Bałtyk i naborze: www.southbaltic.eu , www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Południowy Bałtyk.

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej świętuje w tym roku 24. rocznicę swojego powstania. Na wspólne obchody zapraszamy już w piątek, 28 września. Spotykamy się w centrum Braniewa: na placu przed Bazyliką Mniejszą i w Amfiteatrze Miejskim.

Program obchodów 24. rocznicy powstania 9BBKPanc.

- godz. 09:30 w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie zostanie odprawiona msza święta,

- godz. 11.00 na placu przed Bazyliką Mniejszą odbędzie się uroczysty apel zakończony defiladą wojskową,

- godz. 12.00 - 16.00 - zapraszamy na Piknik Militarny w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie. W ramach pikniku zaplanowaliśmy:

- pokaz sprzętu i wyszkolenia żołnierzy ( walka wręcz, prezentacja dynamiczna działań kompanii zmechanizowanej),

- prezentację sprzętu wojskowego 9 brygady i jednostek zaprzyjaźnionych ( czołgi PT-91 i LEOPARD,BWP, samobieżne haubice typu KRAB i DANA, wyrzutnia rakietowa LANGUSTA, samobieżny moździerz RAK ),

- w trakcie festynu w Amfiteatrze Miejskim funkcjonować będą m.in.: ogródek saperski, strzelnica polowa i kuchnia wojskowa, w której serwowana będzie żołnierska grochówka,

- gry i zabawy oraz bezpłatne „dmuchańce” dla dzieci,

- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godz. 14.00. W razie niesprzyjającej pogody, koncert może zostać przeniesiony do Braniewskiego Centrum Kultury. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny.

Dowódca, żołnierze i pracownicy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej zapraszają do wspólnego świętowania.

Jednocześnie informujemy, że w związku z organizacją tegorocznego święta w Braniewie, w czwartek ( 27 września ) i w piątek (28 września) mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przemieszczaniem się wojska i ciężkiego sprzętu wojskowego z koszar przy ul. Sikorskiego i przy al. Wojska Polskiego na plac przed Bazyliką Mniejszą. Przemarsz kolumn ulicami: Sikorskiego i Fromborską przez rondo gen. Andersa w kierunku Bazyliki Mniejszej, planowany jest w czwartek (27 września) w godz. 11:00-11:30 i 12:30 – 13.00 oraz w piątek (28 września) w godz. 10.00 – 10.30. Przejazd pojazdów gąsienicowych na gumowych nakładkach realizowany będzie w piątek (28 września) w godz. 7.00 – 9.00 z koszar przy ul. Sikorskiego w kierunku Bazyliki Mniejszej i z koszar przy al. Wojska Polskiego w kierunku Amfiteatru Miejskiego i Bazyliki Mniejszej, ulicami: Wileńską, Morską, Kromera i z powrotem w godzinach 17.00 – 18.00.

W związku z organizacją święta oraz koniecznością przeprowadzenia próby generalnej, w czwartek (27 września ) i w piątek (28 września) zamknięty zostanie parking przy Bazylice Mniejszej w Braniewie. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

plakat1

 

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 507 przy ul. Kościuszki jesteśmy zmuszeni w najbliższym czasie wykonać demontaż elementów małej architektury (ławki miejskie, kosze na śmieci, donice na kwiaty) a także zostanie usunięty betonowy słup reklamowy.

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu sierpniu 2018 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 20 dzieci, w tym: 14 dziewczynek i 6 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Wiktoria, Lena, Nikola, Antonina, Anna, Natalia, Julia, Zuzanna, Eliza, Nela, Janina, Lidia

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Oliwier, Franciszek, Stanisław, Dawid,

 • na ślubnym kobiercu stanęło 18 młodych par zawierając związek małżeński, a w tym 5 par zawarło związek w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie i 13 pary przed osobą duchowną w formie wywołującej skutki prawne tzw. konkordatowej.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 20 osób.