Z dniem 25.03.2019r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, a co za tym idzie wyłączenie z ruchu dw 507 na odcinku Braniewo – Wola Lipowska. W załączeniu mapy przedstawiające trasę objazdu. Planowany termin obowiązywania objazdu to 4 tygodnie.

Drodzy mieszkańcy, w związku z remontem ulicy Kościuszki wykonawca drogi zwrócił się do nas z prośbą o ewentualną możliwość wykonywania robót także w godzinach nocnych.

W imieniu Burmistrza Miasta Braniewa oraz Prezesa Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapraszamy na spotkanie dotyczące możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Z przyjemnością informujemy, iż z budżetu miasta Braniewa wygospodarowano kwotę 4.880,00 zł na zakup dla OSP w Braniewie lekkiej przyczepki z plandeką.

W  imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie serdecznie zapraszam Wszystkich do udziału w organizowanej akcji krwiodawstwa.