Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia „Dom Warmiński” jest popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Warmii m.in. poprzez ochronę dóbr kultury, sztuki i tradycji na jej terenie. Nieodłącznym elementem niematerialnej kultury historycznej Warmii jest gwara warmińska, związana z przeszłością, tradycjami i obyczajami na wsi.
Chcąc przyczynić się do rzeczywistej popularyzacji regionu, jego historii, tradycji i gwary, a tym samym do pogłębienia świadomości regionalnej mieszkańców, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w 2017 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowało projekt, wynikiem którego jest publikacja „Elementarza warmińskiego”.

Elementarz wraz z płytą audio z materiałami dydaktycznymi w formie plików do wydruku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, przekazany zostanie do szkolnych bibliotek na terenie działania Stowarzyszenia.

http://www.domwarminski.pl/index.php…

okladka el

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 54 od 20.10 do 30.10.2017 roku

( ulice: Sikorskiego, Fromborska, Gdańska, Królewiecka ).

SKANSKA1

 20 października 2017 roku  w Urzędzie Miasta Braniewa Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska  wspólnie z  Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: "Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie“ w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

 

bramnaa1

W piątek 29 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, została podpisana umowa na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

W imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę podpisali Pan Wicemarszałek Miron Sycz i Członek Zarządu Pan Marcin Kuchciński, natomiast w imieniu spółki Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska.

W wyniku podpisanej umowy, spółka pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 588.864,32 zł z przeznaczeniem na kompleksową  termomodernizację budynku kotłowni i laboratorium przy     ul. Stefczyka.

Planowane roboty budowlane rozpoczną się w marcu 2018r. i obejmą: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia.

Przedsięwzięcie polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie przyczyni się do realizacji celów Strategii Europa 2020, czyli do: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, większej efektywności energetycznej, która przyczyni się do zoptymalizowania kosztów eksploatacji budynku. Cele te zostaną osiągnięte poprzez przewidziane w ramach projektu działania. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

elewacja 2

 

 

elewacja 1

 

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia dzien nauczyciela