Informujemy, iż Prezes GUS ogłosił konkurs na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe! Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.

regulamin konkursu - https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Regulamin-Konkursu-Prezesa-GUS-na-najbardziej-cyfrowa-gmine-NSP-2021.pdf

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta w Braniewie  dostępne jest stanowisko do samospisu, z którego skorzystać można w godzinach pracy Urzędu. Zadzwoń do Gminnego Biura Spisowego 556255672 i umów się na wizytę.

konkurs 1024x363

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 1 sierpnia 2021 roku, w ramach Wojewódzkiego Treningu Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, przeprowadzona zostanie na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego głośna próba syren alarmowych.

Włączenie syren w dniu 1 sierpnia 2021 r. będzie miało również na celu upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Syreny zostaną włączone o godzinie 17:00 na czas 3 minut, nadając akustyczny sygnał alarmowy (dźwięk ciągły - odwołanie alarmu).

Informację przekazuję w oparciu o zarządzenie nr 26/13 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania Treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

W dniu dzisiejszym blisko 65 osób stawiło się pod bramą 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, by rozpocząć 16-dniowe szkolenie podstawowe organizowane w ramach „Wakacji w Mundurze”. Ochotnicy, którzy pozytywnie je ukończą, po złożeniu przysięgi, służyć będą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Kandydaci pochodzą m.in. z powiatu elbląskiego, bartoszyckiego, morąskiego, kętrzyńskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego i giżyckiego.
 
Nowo powołani żołnierze swój pierwszy dzień w służbie rozpoczęli od wypełnienia ankiety czyli tzw. wywiadu na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Po wydaniu umundurowania oraz wyposażenia, żołnierze zostaną przeszkoleni z zakresu znajomości i budowy broni. Każdemu z ochotników zostanie przydzielony karabinek MSBS Grot, który będzie im towarzyszył aż do momentu zakończenia szkolenia. W kolejnych dniach kandydaci będą nabywali praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, poznają podstawowe zasady pola walki oraz topografii terenu. W dnu 26 lipca odbędzie się także wykład Pana Michała Ostapiuka z Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie na temat działalności 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której tradycję dziedziczy 4W-MBOT.
 
Wśród ochotników, którzy zasilą szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej znaleźli się m.in. instruktorzy sztuk walki, programiści, laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów, olimpiad, nauczyciele, ratownicy medyczni oraz pasjonaci historii. Każdy "w cywilu" robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno - chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.
 
Całe szkolenie już 7 sierpnia zakończy się uroczystą przysięgą wojskową w Braniewie.
Z powodu ogromnego zainteresowania „Wakacjami w mundurze” kolejne szkolenie 4W-MBOT planowane jest na 13 sierpnia.
 
Zdjęcia znajdują się pod linkiem:
Wakacje to czas, w którym bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna.
Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów tego najcenniejszego leku, trzeba działać szybko i efektywnie. Po raz kolejny i z pewnością nie ostatni, do akcji włączyli się żołnierze służący w 43. Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie, wchodzącym w skład 4. Warminśko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łącznie zebrali blisko 8 litrów tego najcenniejszego leku.
 
Na pytanie dlaczego warto oddawać krew odpowiada szer. Paweł Jaroń z 43blp:
"Każdego dnia słyszymy o wypadkach i zdarzeniach losowych, które spotykają ludzi. W szpitalach ciągle brakuje krwi.
Nie można jej wyprodukować, można ją jedynie podarować, a to nic nie kosztuje. Nasze motto to: Zawsze gotowi zawsze blisko, a krew łączy ludzi."
 
218600969 2836897613289219 2644181016139774822 n
218616142 2836897773289203 7989360299361168486 n
218867390 2836897603289220 3774234015225650997 n
218907858 2836897713289209 3701401196553382850 n
 
 

 

Od kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis jest realizowany przez Główny Urząd Statystyczny j jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu małoletnich dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Podczas spisu zbierane są informacje o ludności, gospodarstwach domowych i warunkach mieszkaniowych.

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Do realizacji prac spisowych Główny Urząd Statystyczny zatrudnił rachmistrzów, którzy pomagają spisać się respondentom. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Rachmistrzowie mogą kontaktować się telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99 bądź mogą przeprowadzić wywiad bezpośredni.

Czas na wypełnienie obowiązku jest do 30 września 2021 r. ale najlepiej uczynić to jak najszybciej.

Spisanie trwa kilka minut i nie jest skomplikowane.

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Braniewie zapewnia potrzebne wsparcie.

W dniu 16 lipca 2021r. (piątek) w godz. 11.00 – 13.00 na placu przy Braniewskim Centrum Kultury - Gminne Biuro Spisowe w Braniewie będzie pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Spisowego. Do spisu potrzebne będą nr PESEL osób wspólnie zamieszkujących.

 

spis