W dniu 06 maja 2016r. Spółka Pętla Żuławska ogłosiła kolejny przetarg na wyłonienie operatora przystani w Rybinie. Termin składania ofert mija w dniu 17.05.2016 r. o godz. 9,30. Szczegóły oferty na stronie internetowej:

http://www.petlazulawska.info/przetarg11.html

Szanowni mieszkańcy Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Braniewskim zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszczą się one w Braniewie, przy ul. Królewieckiej 13 (Internat przy Zespole Szkół Budowlanych). Pomoc prawną uzyskają Państwo w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:

Wydział Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta w Braniewie informuje, że :

–      Rozpoczynamy postępowanie zmierzające do rozpoczęcia budowy mostu przez rzekę Pasłękę w ciągu ulic PCK-Przemysłowa. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Po raz kolejny pojawiła się szansa dla naszego miasta, aby powstał plac zabaw w ramach akcji Podwórko Nivea. Urząd Miasta w Braniewie zgłosił teren boiska szkolnego przy ulicy Armii Krajowej.

W całej Polsce powstanie 40 Podwórek NIVEA w lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów.