Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do inicjatywy promującej aktywność lokalną oraz działania w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (wsie tematyczne, czy ekomuzea). 3 września 2016 r. w Elblągu, w godzinach 11-15, podczas Elbląskiego Święta Chleba odbędą się Targi Przedsiębiorczości Wiejskiej - Festiwal „Miejsca z Duszą”.

Udział w Festiwalu należy zgłosić do Stowarzyszenie ESWIP, które jest organizatorem Festiwalu. Zgłoszenia mogą dokonywać stowarzyszenia, fundacje, wioski tematyczne do 12 sierpnia 2016.

Więcej informacji na stronie :

http://owies.org.pl/aktualnosci/80,zapraszamy-do-udzialu-w-targach-przedsiebiorczosci

W dniach 18-19 sierpnia 2016 roku na terenie Miasta Braniewa odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Więcej informacji na plakacie.

gabaryty

Młodzieżowa Grupa Wsparcia "Ty & My" utworzona została 25 maja 2106 r. i działa przy Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim w Braniewie.

Informacja dotycząca przystąpienia WFOŚiGW w Olsztynie do projektu" Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Dostępna na stronie :

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=216&sp=1

Jak zbudować trwały kapitał zaufania? Rusza Forum Trzech Sektorów dla samorządu, biznesu i organizacji społecznych

27 września – tego dnia zainauguruje swą działalność Forum Trzech Sektorów, platforma powołana do tego, bo dawać odpowiedzi na kluczowe pytania.  Na naszych oczach kruszy się wspólnota europejska i niestety pogłębia się kryzys zaufania: człowieka do władzy, człowieka do organizacji, wreszcie człowieka do człowieka. Co robić skoro dla wszystkich trzech sektorów właśnie zaufanie ludzi jest warunkiem stabilnej pozycji? To kluczowe wyzwanie pierwszej edycji, która odbędzie się w Narodowym Forum we Wrocławiu. Towarzyszy VII Kongresowi Regionów.