W dniach 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r. Urząd Miasta w Braniewie czynny do godziny 12.00.

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 19 grudnia 2018 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

       

  Informuję, iż w dniu 20 grudnia 2018 r, w godz. 8.00 - 15.00, na terenie miasta Braniewa zostanie przeprowadzony Trening Powszechnego Ostrzegania Wojsk w kompleksach 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu, planowane jest ogłaszanie sygnałów alarmowych (możliwe głośne użycie syren alarmowych), zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r, w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r, poz. 96).

Proszę potraktować sygnały, jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

       RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp. Rodzaj   alarmu        SPOSÓB     OGŁASZANIA

  

     Akustyczny  system  alarmowy

         Środki  masowego  przekazu Wizualny  sygnał  alarmowy

 

1.

 

Ogłoszenie

alarmu

 

 

   Sygnał akustyczny-

   modulowany dźwięk

   syreny   w okresie

   trzech minut

                 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga!  ogłaszam alarm (podać  przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …………………

                   

Znak żółty w kształcie trójkąta  lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

  

 2.

    Odwołanie

   alarmu

  Sygnał akustyczny –

  ciągły dźwięk syreny

  w okresie  trzech minut

                 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga!  ogłaszam alarm (podać  przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …………………

                    

 
Lp. Rodzaj   alarmu          SPOSÓB     OGŁASZANIA

  

     Akustyczny system   alarmowy

         Środki masowego   przekazu Wizualny sygnał   alarmowy

 

1.

 

Ogłoszenie

alarmu

 

 

   Sygnał akustyczny-

    modulowany dźwięk

    syreny   w okresie

trzech minut

                

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga! ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …………………

                   

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

  

2.

   Odwołanie

   alarmu

Sygnał akustyczny –

ciągły dźwięk syreny

  w okresie trzech minut

                

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga! ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …………………

                  

 

W dniu 13 grudnia 2018 r, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematem posiedzenia było przygotowanie służb i jednostek miejskich do udzielania ludności będącej w potrzebie wsparcia z tytułu wystąpienia niskich temperatur powietrza, zabezpieczenie sił i środków do reagowania na ewentualne stany powodziowe oraz utrzymanie przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym.

W posiedzeniu uczestniczyło 15 Członków Zespołu.

Posiedzeniu przewodniczył Burmistrz Miasta Pan Tomasz Sielicki.

kryz 1

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Konkurs dotyczy aż czternastu obszarów zadań publicznych, zaś łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to prawie 4,5 mln zł.

https://rowop.pl/aktualnosci/457/samorzad-wojewodztwa-oglosil-otwarty-konkurs-ofert.html

W dniu 6 grudnia 2018r. na Placu ks. Prałata Tadeusza Brandysa zebrali się mieszkańcy miasta oraz przybyli goście, by wspólnie uczestniczyć w inauguracji oświetlenia świątecznego.

Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Zaporowo na placu stanęła żywa 21 - metrowa choinka oraz cieszące się dużym powodzeniem ozdoby świąteczne.

Wśród mieszkańców pojawili się również motocykliści zrzeszeni w MOTOBRANIEWO oraz WARMIA BIKERS. A o ucztę duchową zadbała sekcja wokalna pod kierownictwem Doroty Sobolewskiej oraz braniewscy seniorzy.

Jak powiedział Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki - bardzo chciałbym, aby wszystko, co wspólnie robimy dla naszego miasta było prawdziwe, realne i wartościowe. Bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję za tak liczne przybycie i wspólne świętowanie.

A już 16 grudnia 2018r. w tym samym miejscu spotkamy się podczas Warmińskich Spotkań Czterech Kultur, na które już teraz zapraszamy.

inauguracja

osw.1

osw.3

osw.4