Miesiące zimowe i związane z tym niskie temperatury dają się we znaki wszystkim. Nasz apel o zabezpieczenie miejsc z zainstalowanymi wodomierzami potraktowaliście drodzy mieszkańcy bardzo poważnie, gdyż do dnia dzisiejszego nie przyjęliśmy żadnego zgłoszenia o problemach z zamrożonym wodomierzem.

Przysięga

Przysięga wojskowa, tym razem nie w koszarach.

Ja żołnierz , przysięgam...takie słowa wypowiedzą   ochotnicy, którzy szkolą się w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Przysięga wojskowa odbędzie się wyjątkowo nie w koszarach, a w centrum Braniewa na placu przed Bazyliką Mniejszą w piątek, 05. lutego o godz. 14.00.

Braniewo, 27.01.2016r.

 

Drodzy mieszkańcy
miasta Braniewa

 

     W 2015 roku w mieście Braniewo zafunkcjonował Program „Braniewska Karta Dużej Rodziny”. Program cieszy się ogromnym szacunkiem społecznym i chcielibyśmy kontynuować naszą wspólną inicjatywę. W ubiegłym roku ze zniżek skorzystało ok. 60 braniewskich rodzin wielodzietnych, wydano 310 kart, a do programu przystąpiło 13 partnerów.

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Czesława Staszczyńskiego zostanie wystawiona Księga Kondolencyjna.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Środa z Funduszami dla poszukujących wsparcia na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2016r. o godzinie 10:00 w Hotelu Arbiter w Elblągu.