Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny pt. „Bitwa Regionów”,  w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Państwową Strażą Pożarną wystartowało z kampanią "Stop Pożarom Traw". Wraz z nadejściem pierwszych oznak wiosny wzrasta liczba niebezpieczeństw związanych z wypalaniem łąk. Skutki tych pożarów bywają bardzo często tragiczne a straty ogromne. Ludzie często bywają ofiarami, które nie zdążą uciec przed szalejącym żywiołem.

Informuję, iż w dniu 21 marca 2019 r, w godz.8.00-15.00, na terenie miasta Braniewa zostanie przeprowadzony Trening Powszechnego Ostrzegania Wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Z dniem 25.03.2019r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, a co za tym idzie wyłączenie z ruchu dw 507 na odcinku Braniewo – Wola Lipowska. W załączeniu mapy przedstawiające trasę objazdu. Planowany termin obowiązywania objazdu to 4 tygodnie.

Drodzy mieszkańcy, w związku z remontem ulicy Kościuszki wykonawca drogi zwrócił się do nas z prośbą o ewentualną możliwość wykonywania robót także w godzinach nocnych.