W dniu 1 marca 2019 r, w Urzędzie Miasta Braniewa, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem posiedzenia, było omówienie planowanych do realizacji przez Zespół w roku 2019 przedsięwzięć oraz złożenie przez służby ratownicze sprawozdań z działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Braniewa w roku ubiegłym. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Zespołu.

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".  Ciał pogrzebanych nigdy nie wydano rodzinom i pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. W związku z tym wydarzeniem w 2009r. organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, wpierane przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Ministerstwa i instytucje rządowe regularnie ogłaszają nabory ofert do programów, których beneficjentem mogą być organizacje pozarządowe.

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem zadania do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 zapraszamy na konsultacje społeczne, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie 05 marca 2019r. (wtorek) o godz. 15.30.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie BIP dostępne jest Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2019 rok.