dodatek weglowy

Dodatek węglowy. Gdzie i kiedy składać wnioski ?


Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1.

Dokumenty można składać:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?


We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dlatego jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierwsza o to zawnioskuje. Nie ma natomiast potrzeby wykazywać dochodów swoich ani pozostałych członków rodziny.
Jednak najważniejszymi danymi, które muszą się znaleźć we wniosku jest informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane dane zweryfikuje później gmina.
We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.
Formularz wniosku można pobrać ze strony: www.mops.braniewo.pl

Wniosek :

https://www.mops.braniewo.pl/images/dw/wniosek.PDF

Oświadczenie:

https://www.mops.braniewo.pl/images/dw/o%C5%9Bwiadczenie.pdf

Wnioski o dodatek węglowy – do kiedy można składać wnioski?


Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022.
Można to zrobić

 • osobiście
 • pocztą
 • przez internet

Jeśli będzie on przesyłany drogą elektroniczną, musi być koniecznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przy pomocy profilu zaufanego.
Dodatek węglowy – kiedy będą wypłacane pieniądze? Pieniądze będą wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Dodatek węglowy – dla kogo dopłaty


Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Pieniądze otrzymają ci, którzy palą węglem w:

 • kominku
 • kozie
 • piecu kaflowym
 • kotle
 • ogrzewaczu powietrza
 • trzonie kuchennym
 • kuchni węglowej
 • piecokuchni

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 
 
Choroby układu krążenia i cukrzyca są jednym z największych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia Polaków. W odpowiedzi na to Fundacja NEUCA dla Zdrowia ruszyła z akcją kardiologiczną. Ma ona na celu zbadanie serca oraz samodzielny i w pełni bezpieczny pomiar poziomu cukru i kwasu moczowego we krwi. Na trasie kardiobusa znajduje się miejscowość Braniewo, gdzie już 17 sierpnia 2022 r., przy ul. Kościuszki 63, będzie można wykonać bezpłatne badanie kardiologiczne.
 
Więcej szczegółów w załączonym komunikacie prasowym.
 
 
2022 kardiobus plakatB2.jpg
 
 

                                                           
 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat prowadzi punkt darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej.

Porady udzielane są w Braniewie, w budynku internatu ZSB, przy ul. Królewieckiej 13, w terminie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: 8.00-12.00 oraz 14.00-18.00.

Jednocześnie informujemy, że chcąc skorzystać z porad prawnych należy dokonać zgłoszenia telefonicznie, pod numerem :
55 644 02 08 w godz. 7.00-15.00.
Wizytę można umówić online :
https://np.ms.gov.pl/warmińsko-mazurskie/braniewski.

 

informacja

Po raz 19. nagrodzimy „Godnych Naśladowania”


Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 19. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.


Na Warmii i Mazurach jest wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki których wysiłkom świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Mamy też cenne przykłady współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska. Chcielibyśmy to zmieniać, nagradzając i upowszechniając działania osób, organizacji i instytucji, które udowadniają, że można i że warto współpracować na rzecz dobra wspólnego.


Jak co roku ogłaszamy zatem kolejną edycję konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:


I. Organizacja Godna Naśladowania,
II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
III. Samorząd Godny Naśladowania,
IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.


Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.
Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie należy przesyłać do 31 sierpnia 2022 roku.
Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora: https://www.ropwwm.org.pl/artykuly/855/po-raz-19-nagrodzimy-godnych-nasladowania.html


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 października, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.


Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).


Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.


Patronat medialny sprawują: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, pismo „Pozarządowiec” oraz magazyn „Generacja”.

baner 19 konkurs godni nasladowania