Ponownie zachęcamy Państwa do rejestrowania się do elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK, dzięki któremu w znacznym stopniu uproszczona i ułatwiona zostanie współpraca między odbiorcami usług, a Spółką Wodociągi Miejskie w Braniewie. Więcej informacji na stronie spółki : http://wmbr.pl/aktualnosci/137-zostan-klientem-e-bok

w m

 

 

Wojtek Dziewanowski – uczeń klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie oraz Marysia Kujawa – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Płoskini zostali laureatami wojewódzkiego konkursu plastycznego ,,Policja za 100 lat''. Do konkursu, zorganizowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, zgłoszono 128 prac. Dzisiaj nagrody w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zwycięzcom wręczył osobiście nadkom. Tadeusz Telenga – Komendant Powiatowy Policji w Braniewie.

Ogromnym sukcesem dla uczniów naszego powiatu okazał się konkurs plastyczny ,,Policja za 100 lat''. Pomysłodawcą przedsięwzięcia skierowanego do uczniów klas I-IV był Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie. Konkurs ogłoszony został w związku z przypadającym na ten rok jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Jego celem – nieco na przekór tradycji spoglądania wstecz przy okazji wszelkich rocznic – było przedstawienie wizji pracy Policji w odległej dla nas przyszłości. Komisja oceniająca prace brała pod uwagę ich zgodność z regulaminem i tematem konkursu oraz kreatywność autorów. Ocenienie 128 prac było niezwykle trudne. Członkowie komisji wybrali 3 zwycięskie prace oraz przyznali jedno wyróżnienie. W gronie najlepszych znaleźli się Wojtek Dziewanowski – uń klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie (zajmując II miejsce) oraz Marysia Kujawa – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Płoskini (zajmując III miejsce). Nagrody dzieciom w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wręczył dzisiaj nadkom.Tadeusz Telenga-Komendant Powiatowy Policji w Braniewie. Laureatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !


sierż. sztab.Jolanta Sorkowicz
Oficer prasowy KPP w Braniewie

20190208 095441

20190208 090553

praca plastyczna Marysi

Praca plastyczna Wojtka

W dniu 8 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2019 ,odbyła się narada szkoleniowa.

Celem szkolenia było rozliczenie wykonanych roku 2018 zadań oraz omówienie planowanych na rok 2019, przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Uczestnikami szkolenia byli szefowie jednostek podległych samorządowi, przedstawiciele zakładów pracy realizujących zadania obronne na terenie miasta Braniewa oraz przedstawiciele 9 Brygady Kawalerii Pancernej ,Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.

W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Organizatorem szkolenia był Burmistrz Miasta Braniewa.

20190208 100321

20190208 100351

20190208 100217

20190208 100230

20190208 100309

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie. Będzie dotyczyło Konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Szczegóły na stronie : https://rowop.pl/artykuly/500/spotkanie-ws-konkursow-rewitalizacyjnych-rpo-wim-z.html

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie : http://braniewo.pl/urzad/ogloszenia-i-komunikaty/1110-iv-sesja-rady-miejskiej-w-braniewie.

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa https://www.youtube.com/channel/UCu0gpLgxGWnagIp_rvPjZxQ