Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”. W tym celu opracowany został specjalny znak o tej nazwie wraz regulaminem jego stosowania.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o prawo do używania Znaku jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wytwarzająca produkt, świadcząca usługę bądź organizująca wydarzenie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową w okresie co najmniej 24 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku

Aby ubiegać się o przyznanie prawa do używania znaku Produkt Warmia Mazury należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej informacji na stronie : https://warmia.mazury.pl/produkt/index.php

Zachęcamy do udziału w projekcie.