Od 01.03.2017r. w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie Forum Animatorów Społecznych w partnerstwie z Gminą Miasta Braniewa realizuje Projekt „Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju”.

Wartość projektu – 629 481,25 zł

Kwota dofinansowania – 564 969,25 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, cyfrowych oraz nauka właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i na rynku pracy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Termin zakończenia projektu – 31.12.2018r.

prezentacja