W 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiegorealizowane jest zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Długiej w Braniewie ( teren byłego kąpieliska).

Autorem opracowania projektowego jest firma PRO-SERVICE Patryk Zalewski z Elbląga.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje w szczególności :

- utwardzenie drogi wjazdowej,

- utwardzenie terenu i ustawienie na nim wiaty wyposażonej w stół i ławy, z miejscem na postawienie grilla,

- oświetlenie terenu,

- odnowienie boiska do piłki siatkowej,

- wykonanie ścieżki spacerowej,

- ustawienie ławek parkowych,

- wykonanie paleniska ogniskowego.

Zadanie będzie służyło zapewnieniu całorocznych warunków rekreacyjnych mieszkańcom Braniewa i turystom. Przez cały okres wiosenno – letni zagospodarowanie tego ternu sprawi możliwość spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych. W okresie zimowym będzie to miejsce spotkań Stowarzyszenia Morsów korzystających z zimowych kąpieli.

Wykonawcą robót jest firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych z Braniewa. Kwota realizacji zadania – 73 235,00 zł

W dniu 26 lipca br. przekazany został plac budowy i po zgromadzeniu odpowiednich materiałów przez Wykonawcę, ruszą prace budowlane.

Zgodnie z umową, Wykonawca udziela36 m-cy gwarancji na wykonane prace.

Termin realizacji – do 27 października 2018r.

dluga