Informuję, iż w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godzinie 17:00, w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Miasta Braniewa uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Syreny zostaną włączone na czas 3 minut , nadając akustyczny sygnał alarmowy (dźwięk ciągły - odwołanie alarmu).

Informację przekazuję w oparciu o zarządzenie nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r, w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Burmistrz Miasta
Monika Trzcińska