Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w ostatnim półroczu tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 144 dzieci, w tym: 79 dziewczynek i 65 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Zofia, Lena, Oliwia, Maria, Amelia, Milena, Alicja, Gabriela, Kornelia, Nikola, Julia i Liliana,

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Wojciech, Antoni, Kacper, Franciszek, Szymon, Tymon, Borys, Paweł, Julian, Alan, Bartosz, Mikołaj, Jan, Mieszko i Aleksander,

  w trybie szczególny sporządzono 36 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych poza granicami kraju,

 • na ślubnym kobiercu stanęło 41 młodych par zawierając związek małżeński, a w tym 20 par zawarło związek w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie i 21 pary przed osobą duchowną w formie wywołującej skutki prawne tzw. Konkordatowej.

  Zarejestrowano 8 związków małżeńskich zawartych poza granicami kraju.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 135 osób,

 • wydano 1768 odpisów aktów stanu cywilnego,

 • wprowadzono do Rejestru Stanu Cywilnego 1037 aktów stanu cywilnego,

 • Zorganizowano uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 11 par jubilatów. Medale „Za Długoletnie pożycie małżeńskie”przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła jubilatom Pani Monika Trzcińska Burmistrz Miasta Braniewa. Zaszczytem było również gościć parę, która uroczyście z nami obchodziła 60 rocznicę pożycia małżeńskiego;

 • Dnia 11 lutego 2018 roku w Braniewie 101 urodziny obchodziła obecnie najstarsza mieszkanka miasta Braniewa - Pani Zofia Badowska. Z tej okazji Pani Monika Trzcińska – Burmistrz Miasta Braniewa wraz z pracownikami urzędu odwiedziła jubilatkę.

 • W pierwszym półroczu tego roku wydano 943 dowody osobiste, a liczba mieszkańców wyniosła 16588 osób.

 • wydano 95 Braniewskich Kart Dużej Rodziny i 72 Karty Dużej Rodziny.