W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obszarze Gminy Miasta Braniewa"

zapraszamy wszystkich zainteresowanych na  spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 maja 2018 roku o godzinie 17:00 ( poniedziałek ) w Sali Nr 7 Braniewskiego Centrum Kultury, ul. Katedralna 9.

 

konsultacje