Organizacje, które aktywnie działają w Braniewie mogą liczyć na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska zawarła pierwsze umowy w 2018 roku na realizację zadań własnych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.


Zadania będą realizowane od marca do grudnia 2018 roku przez: Stowarzyszenie Braniewskich Modelarzy SpecModel, Miejski Klub Sportowy Zatoka Braniewo, Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta, ZHP Chorągiew Warmińsko Mazurska - Hufiec Braniewo oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie.

 

ngo201803

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zadań można będzie znaleźć w siedzibie Stowarzyszeń, plakatach informacyjnych, mediach społecznościowych oraz naszej stronie internetowej.