W dniu 27 listopada 2017 roku zakończono prace związane z budową przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul 9 Maja 25, 27, 29 w Braniewie.

Przyłączona moc cieplna to 43 kW. Aktualnie Odbiorcy dostosowują swoje instalacje wewnętrzne w obiektach do odbioru ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Po wykonaniu prac zostanie uruchomiona dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 

9 maja

 

9 maja 1