Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "KROPELKA" zorganizował w Braniewskim Centrum Kultury kolejną w tym roku akcję poboru Krwi. Zgłosiło się 35 osób, ale 30 z nich mogło oddać w dniu dzisiejszym to , co najcenniejsze - własną krew.Wśród oddających było 9 pań.Z przyczyn zdrowotnych 5 osób nie mogło przyłączyć się do naszej akcji. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy a ogromny akt dzielenia się sobą z tymi, którzy oczekują w każdej godzinie na taką właśnie pomoc.

Zapraszamy na kolejną akcję, która będzie miała miejsce 17.10.2017r. (wtorek) w tym samym miejscu.

Zdjęcia dostępne są na profilu społecznościowym HDK PCK KROPELKA :  https://www.facebook.com/Klub-HDK-PCK-Kropelka-Braniewo-164479503965335/