Ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego KOPERNIK 2017 zakończone.

W dniach 28-29 września br. na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego odbywały  się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

W ćwiczeniach oprócz służb i podmiotów ratowniczych uczestniczła  administracja samorządowa powiatu oraz gmin w zakresie prowadzenia wspólnych działań obronnych na czas kryzysu i zarządzania kryzysowego

 

Punkty Wdawania Tabletek Jodowych - przeprowadzeno akcję jodową na terenie miasta w 4 punktach.

 Kopernik2017pwt

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

 kopernikOBMB

 

 

 Ćwiczenie KOPERNIK 2017 w Urzędzie Miasta Braniewa 

cwiczeniaoc1

 ĆWICZENIE ZAKOŃCZONE W DNIU 29.09.2017 roku

Podstawa prawna: paragraf 10 ustęp 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 roku, pozycja 96).