Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie ul. Sucharskiego 19 ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na 1 wolne miejsce w grupie 4-5 latków na czas określony do 31.03.2018r. oraz na 1 wolne miejsce w grupie 3-4 latków na czas określony do 31.12.2017r.

Jeżeli dziecko uczestniczyło w rekrutacji do Przedszkola należy skontaktować się z dyrektorem.

W celu zapisania nowego dziecka, proszę pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową oraz załączyć stosowną dokumentację.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Przedszkola do 11.09.2017r.

karta zgłoszenia do pobrania w  sekretariacie przedszkola lub na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie