Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż w dniu 1 września 2017 r, o godz. 12.00, na terenie Miasta Braniewa, przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Podczas treningu, uruchomione zostaną syreny alarmowe, które włączone zostaną na czas 3 minut, nadając sygnał akustyczny - dźwięk ciągły trwający 3 min. ( odwołanie alarmu). 

Informację przekazuję w oparciu o ustalenia zwarte w zarządzeniu nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z dnia 11 lutego 2013 r, w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.