Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „KLUB”

Program  skierowany  jest  do  klubów  sportowych  (działających  w  formie  stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Łączna  kwota  wnioskowanej  dotacji  w  ramach  Programu  „Klub”  może  być  wyłącznie  na  poziomie  10 000  zł  w  przypadku  klubu  wnioskującego  o  wsparcie  jednej  sekcji  („klub jednosekcyjny”)  oraz  15 000  zł  w  przypadku  klubu  wnioskującego  o  wsparcie  więcej  niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”).  W drugim naborze pozostało do rozdania ponad 7 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia  14 lipca 2017 r.

  • Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia  1 września 2017 r.
  • Program  może  być  realizowany  wyłącznie  w  okresie  od  1 lipca do 30 listopada 2017 r.
  • Przyznane  środki  finansowe  trzeba  wykorzystać  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  po  terminie  zakończenia  zadania  wskazanym w umowie.

Szczegóły i zasady dofinansowania znajdują się na stronach Ministerstwa:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html