Widok osiedla w Braniewie z lotu ptaka

Informujemy, iż rozpoczynamy kontrolę bezumownego korzystania przez osoby fizyczne i prawne z gruntów, których właścicielem jest Gmina Miasta Braniewa.

W przypadku korzystania z gruntów Gminy (pod ogródki, garaże, wiaty, pojemniki na odpady itp.) i nie ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat, prosimy o zgłaszanie chęci uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez składanie pisemnych wniosków o dzierżawę terenów użytkowanych. W takim wypadku umowa będzie zawierana z dniem złożenia wniosku i z tym dniem będzie naliczana opłata za korzystanie z niego.

Niezgłoszenie i nieuregulowanie ww. kwestii, wykrytych podczas kontroli, może skutkować wyższymi opłatami, obejmującymi okres nawet do 3 lat wstecz.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Architektury,
pokój nr 27, telefon 644 01 13.