Remont chodnika przy ul. Drewnianej

W dniu 29 marca br. zakończony został remont chodnika  pomiędzy ul. Drewnianą a wjazdem na parking przy Starostwie Powiatowym w Braniewie.

Wykonanie  nawierzchnię  z  kostki  betonowej grubości 6 cm  w kolorze szarym   łącznie z ustawieniem nowych obrzeży. Trasę i rzędne chodnika  odpowiednio zmodyfikowano i wyprofilowano, aby ominąć korzenie rosnącego obok dębu  z pozostawieniem rezerwy na przyrost masy korzeniowej.

17837095 1630208183675341 852242404 o

       

 

     Budowa chodnika  pomiędzy Placem Grunwaldu a ul. Morską  w Braniewie.

Dobiegają końca prace dotyczące przebudowy ulicy Spacerowej na odcinku pomiędzy Placem Grunwaldu a ul. Morską  w Braniewie. Przebudowa ta polega na wykonaniu chodnika   na całej długości,  po lewej stronie jezdni. Powstaje  nawierzchnia nowego chodnika ok. 196 m2    kostki betonowej w kolorze szarym  grub. 6 cm . Z pewnością usprawni to komunikację  pieszych  i wpłynie na bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie miasta.

DSCF3494

 

 

       Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie

Po zimowej przerwie wznowione zostały prace przy budowie ulicy Baczyńskiego w Braniewie.W roku ubiegłym wykonano kanalizację deszczową o długości  132 m wraz z drenażem odwadniającym pobocze drogi i odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych do ziemi poprzez system komór rozsączających.

baczynsk

 

Kolejnym etapem jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ulicy Baczyńskiego w Braniewie, tj.:

–      nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego o dług. 133,85 m,  dojścia do posesji i nawierzchnia pod pojemniki na odpady komunalne - z kostki betonowej grub. 8 cm

baczyn2

 

–      nawierzchnia  12 miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych grub. 8 cm

–      wykonanie elementów organizacji ruchu

–      wykonanie zabezpieczenia linii kablowych rurami osłonowymi.

                                                                                   Umowny termin zakończenia robót to 31 maja 2017r.

 

      Plac zabaw przy żłobku miejskim w Braniewie

Rozpoczęto prace projektowe dotyczące wykonania placu zabaw przy żłobku zlokalizowanym na ul. Sucharskiego w Braniewie. Będzie to plac zabaw przystosowany do użytkowania przez dzieci w wieku do lat 3. Dokumentacja projektowa ma powstać do końca maja br. a realizacja  tego projektu przewidywana jest do 21 sierpnia br.

     

      Budowa zatoczki autobusowej z miejscami parkingowymi przy Plac Grunwaldu   w Braniewie. 

Zawarta została już umowa z wykonawcą i pod koniec kwietnia ruszą prace związane z przebudową drogi Placu Grunwaldu w Braniewie przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Przebudowa ta będzie polegała na wykonaniu nawierzchni utwardzonego pobocza przeznaczonego do       zatrzymywania się/parkowania pojazdów samochodowych  - powierzchnia  ok. 240 m2  wyłożona  kostką betonową grub. 8 cm .  Wykonanie tych robót ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przywożonym  i odbieranym ze Sz.P. Nr 3 w Braniewie.

 

      Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie.

Rozstrzygnięte zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Będzie to modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie z następującym zakresem :

  1. Pokój nauczycieli wychowania fizycznego - malowanie pomieszczenia oraz wymiana podłogi,
  2. Korytarz przy sali gimnastycznej - malowanie pomieszczenia oraz wymiana podłogi,
  3. Aneks kuchenny – ścianki działowe,  wstawienie drzwi oraz wymiana okien, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, malowanie pomieszczenia i wymiana podłogi,
  4. Szatnie –  malowanie pomieszczeń, wymiana okien, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej i grzejników c.o.,
  5. Magazyn sprzętu sportowego - malowanie pomieszczenia oraz wymiana podłogi,
  6. Toalety – malowanie pomieszczeń, wymiana  urządzeń i instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej,
  7. Natryski – ścianki działowe, wstawienie drzwi, izolacja przeciwwilgociowa ścian, doprowadzenie instalacji sanitarnej i elektrycznej, malowanie pomieszczeń, ułożenie głazury  ściennej i podłogowej, montaż 4 szt. kabin natryskowych z brodzikami i 6 szt. umywalek.

Planowany termin zakończenia tych robót – 14.08.2017r.