Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż na stronie BIP-u znajduje się protokół wyników glosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Braniewa na 2017 rok :

http://bip.braniewo.pl/urzad-miasta/sprawy-do-zalatwienia/121-budzet-obywatelski-miasta-braniewa/663-protokol-wynikow-glosowania-nad-budzetem-obywatelskim-miasta-braniewa-na-2017-rok