15 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska wspólnie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizowała w Braniewskim Centrum Kultury  spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące inwestowania w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Więcej w materialne na stronie wmsse.com.pl 

20170215 161039

Informacje o funkcjonowaniu „Podstrefy Braniewo”