Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie ,,Pamiątka regionu Warmii Mazur" Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda 5.000 zł

II Nagroda-3.000 zł

III Nagroda-2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu wraz karta zgłoszeniową  znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.pl  w zakładce Turystyka Promocja.

Zachęcamy mieszkańców Braniewa do wzięcia udziału w konkursie i zbycia cennych nagród