Zdjęcie przedstawia herb miasta Braniewa

Przypominamy, iż Rada Miejska w Braniewie w dniu 7 grudnia 2005 roku podjęła uchwałę w sprawie zasad używania herbu Miasta Braniewa.

Każdorazowe wykorzystanie herbu wymaga pisemnej zgody Burmistrza Miasta Braniewa.

Używanie herbu nie może być sprzeczne z obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz nie może naruszać dobrego imienia Miasta.

Treść uchwały dostępna jest na stronie BIP :http://www.bip.braniewo.pl/index.php?n=350