Regionalna Pracownia Digitalizacji, która działa w Centrum Spotkań Europejskich„Światowid” w Elblągu, powstała dla digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w sieci. Pracownia, jako pierwsza w regionie, archiwizuje zabytki regionu również w technice 3D. Na stronie cyfrowewm.pl można oglądać zdigitalizowane obiekty architektury ludowej, sakralnej oraz unikatowe eksponaty z muzeów Warmii i Mazur, a już niedługo również wieżę bramną dawnego Zamku Biskupiego w Braniewie.

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Braniewa wykonany został wirtualny spacer wokół tego cennego zabytku złożony z fotograficznych panoram sferycznych. Sam obiekt został zeskanowany skanerem laserowym 3D, który na podstawie czasu przelotu emitowanej wiązki od urządzenia do obiektu i z powrotem, wygenerował tzw. chmurę punktów – niezwykle dokładne metryczne odwzorowanie geometrii skanowanego obiektu, opisane przez punkty, o określonych współrzędnych obliczone na podstawie poszczególnych pomiarów przelotu wiązki.

Taka forma cyfrowej dokumentacji obiektu może być bardzo pomocna przy sporządzaniu inwentaryzacji architektonicznej dla potrzeb prac konserwatorskich.Regionalna Pracownia Digitalizacji na podstawie pozyskanego ze skaningu laserowego materiału oraz rozwiązań fotogrametrycznych przygotowała cyfrowy model 3D, który użyty w animacji udostępnionej na portalu cyfrowewm.pl wraz wirtualnym spacerem i krótkim materiałem filmowym o zabytku, będzie w atrakcyjny sposób prezentował jedyny zachowany relikt pierwszego Zamku Biskupiego diecezji warmińskiej w sieci, udostępniając i zachęcając do jego odwiedzenia szerokie grono odbiorców.