W dniu 06 maja 2016r. Spółka Pętla Żuławska ogłosiła kolejny przetarg na wyłonienie operatora przystani w Rybinie. Termin składania ofert mija w dniu 17.05.2016 r. o godz. 9,30. Szczegóły oferty na stronie internetowej:

http://www.petlazulawska.info/przetarg11.html