Rowerowy rajd Niepodległości 13.11.2022 start godz. 10/30 Braniewskie Muzeum ul. Gdańska koszt 35 zł zapisy do 10.11. kontakt Sławomir 502-622-218 Rajd realizowany zgodnie z zadniem publicznym nr. 20/OR/2022 Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej rower, zdrowie rodzinne, wyprawy i uchwałą nr. 489/22 kalendarz imprez sportowych powiatu braniewskiego organizator braniewski klub sportowy Szybki Struś