Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie uprzejmie informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji (20 października 2022 r.) oraz Tygodnia Mediacji (17 - 21 października 2022 r.), w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie, odbędą się spotkania informacyjne z mediatorem  w dniach:

- 17 października 2022 r. godz. 10.00- 12.00

- 20 października 2022 r. godz. 13.00- 15.00

Ministerstwo Sprawiedliwości 
 Mediacja , Wolters Kluwer, Zgoda buduje Niezgoda rujnuje. MEDIACJA to sztuka uczymy się jej razem. Praca laureata Konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022- Oskara Ciurkota (lat 14) z Zespołu Szkół w Latoszynie 20 października 2022 r, Międzynarodowy Dzień Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości Mediacja Wolters Kluwer . Budujemy Porozumienie Praca laureata konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022- Łucji Paul (lat 13) ze szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.

Mediacja to sposób na wypracowanie przez strony rozwiązania sporu, w drodze dobrowolnych , poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby- neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody. W MEDIACJI NIE MA PRZEGRANYCH. Dlaczego warto? jest korzystna finansowo, oszczędza czas- zwykle nie trwa dłużej niż 3 miesiące, strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu, jest poufna- mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się podczas mediacji, może odbywać się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Ugoda zawarta podczas mediacji ( w tym mediacji online), zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu tak, jak orzeczenie sądu.