dodatek weglowy

Dodatek węglowy. Gdzie i kiedy składać wnioski ?


Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1.

Dokumenty można składać:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?


We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dlatego jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierwsza o to zawnioskuje. Nie ma natomiast potrzeby wykazywać dochodów swoich ani pozostałych członków rodziny.
Jednak najważniejszymi danymi, które muszą się znaleźć we wniosku jest informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane dane zweryfikuje później gmina.
We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.
Formularz wniosku można pobrać ze strony: www.mops.braniewo.pl

Wniosek :

https://www.mops.braniewo.pl/images/dw/wniosek.PDF

Oświadczenie:

https://www.mops.braniewo.pl/images/dw/o%C5%9Bwiadczenie.pdf

Wnioski o dodatek węglowy – do kiedy można składać wnioski?


Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022.
Można to zrobić

 • osobiście
 • pocztą
 • przez internet

Jeśli będzie on przesyłany drogą elektroniczną, musi być koniecznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przy pomocy profilu zaufanego.
Dodatek węglowy – kiedy będą wypłacane pieniądze? Pieniądze będą wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Dodatek węglowy – dla kogo dopłaty


Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Pieniądze otrzymają ci, którzy palą węglem w:

 • kominku
 • kozie
 • piecu kaflowym
 • kotle
 • ogrzewaczu powietrza
 • trzonie kuchennym
 • kuchni węglowej
 • piecokuchni

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).