UWAGA!
KONKURS
ROWER PRZYSZŁOŚCI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS II - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „ROWER PRZYSZŁOŚCI”

I. Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego „Rower przyszłości” jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie. Konkurs organizowany jest w związku z piknikiem edukacyjnym Love rower
zaplanowanym na 18 września 2022 roku, kierowanym do dzieci i młodzieży stanowiącym
jeden z elementów pikniku.


II. Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych
zachowań na drodze podczas jazdy rowerem, promowanie roweru jako ekologicznego środka
codziennej komunikacji oraz jazdy na rowerze jako formy aktywnego spędzania wolnego
czasu.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady i jego przebieg


1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas II-VI szkół podstawowych
województwa warmińsko - mazurskiego.
2. Uczniowie klas I kończący rok szkolny 2021/2022, którzy otrzymali promocję do klas II
mogą brać udział w konkursie.
3. Uczniowie klas VI kończący rok szkolny 2021/2022, którzy otrzymali promocję do klas VII
mogą brać udział w konkursie.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie
oraz technice (rysunek, zdjęcie, plakat, komiks, makieta, grafika komputerowa,
kompozycje przestrzenne, itp.), której tematem przewodnim będzie bezpieczny rower
przyszłości, jakim moglibyśmy poruszać się w niedalekiej przyszłości.
6. Konkurs trwa od 10 czerwca 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku.
7. Prace konkursowe wraz z wypełnionym zgłoszeniem konkursowym oraz podpisanym
oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu należy nadesłać
lub dostarczyć osobiście (z dopiskiem „KONKURS Rower przyszłości”) do dnia
15 sierpnia 2022 roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn


8. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w wyborze
laureatów. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegóły konkursu na stronie ZDW:

https://www.zdw.olsztyn.pl/

również w załączeniu  pliki do wykorzystania.

 

Regulamin_konkursu_Rower_przyszłości.pdf

Zgłoszenie_konkursowe_Rower_przyszłosci.pdf

Konkurs plastyczny dla uczniów klas II- Vi Rower przyszłości  szczegóły na stronie www.zdw.Olsztyn.pl termin zgłoszeń 15 sierpnia 2022 r. NAGRODA GŁOWNA  ROWER  wystawa prac konkursowych 18.09.2022 r. podczas pikniku Love rower w parku centralnym. Organizator zarząd dróg wojewódzkich ZDW Olsztyn