Informacja prasowa Zus

Ważny termin dla osób, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego -ZUS

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Od 16 maja 2022 r. został zniesiony w Polsce stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii, czyli do 16 sierpnia 2022.

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.zus.pl/-/3-miesi%C4%85ce-na-z%C5%82o%C5%BCenie-wniosku-o-%C5%9Bwiadczenie-postojowe?p_l_back_url=%2Fwyniki-wyszukiwania%3Fquery%3Dpostojowe