Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2234 oraz z 2022 r., poz. 583 i 655), podpisał Zarządzenia:

1)  nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (3. stopień CHARLIE-CRP).

2)  nr 132 z dnia z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2. stopień BRAVO).

 Zarządzenia obowiązują  od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

 Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

 

Stopnie alarmowe w Polsce stopień alfa najważniejsze zadania dla administracji: kontrola skupisk ludności i obiektów użyteczności publicznej ; informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń; zachowanie zwiększonej czujności; dostępność członków personelu do wzmocnienia ochrony obiektów; kontrola łączności, instalacji alarmowych, dróg ewakuacji i monitoringu. stopień bravo najważniejsze zadania dla administracji : obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez Policję Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową: kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych; zapewnienie personelu na wypadek zdarzeń terrorystycznych; zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym: zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń: przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego. Stopień Charlie: Najważniejsze zadania dla administracji: Całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji  publicznej; dyżury dla osób funkcyjnych; kontrola dostępności obiektów na wypadek ewakuacji; wydanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych; całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem. Stopień delta najważniejsze zadania dla administracji: ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych identyfikacja pojazdów znajdujących się w rejonie obiektu; kontrola pojazdów wjeżdżających na teren obiektu; kontrola wnoszonych na teren obiektu przedmiotów; przygotowanie do zapewnienia ciągłości działania w zapasowym miejscu. Zadania obywatela, zachowanie czujności: informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń; stosowanie się do poleceń służb

Stopnie alarmowe w Polsce stopień Alfa-crp najważniejsze zadania dla administracji: monitoring systemów teleinformatycznych: monitoring naruszeń bezpieczeństwa e- komunikacji: kontrola dostępności e- usług: zwiększona czujność personelu; kontrola kanałów łączności; przegląd procedur i zadań. Stopień Bravo- CRP zwiększenie dyspozycyjności personelu bezpieczeństwa systemów: całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych. Stopień  Charlie- CRP przegląd zasobów do wykorzystania w przypadku obrony: wdrożenie planów ciągłości do działania po wystąpieniu ataku. Stopień Delta - CRP uruchomienie planów awaryjnych i przywracanie funkcjonowania.