W Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęto działania nad przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022. W związku z tym zgłoszenia dotyczące deklaracji powierzchni upraw maku i konopi włóknistych na rok 2022 mogące być uwzględnione w powyżej wskazanej uchwale przyjmowane będą do końca września 2021 r. Podczas prac rozpatrywane będą wszystkie zgłoszenia planowanej powierzchni kontraktacji upraw maku i konopi włóknistych deklarowane przez podmioty skupowe oraz indywidualnych producentów rolnych.

Osobą do kontaktu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest: Pan Tomasz Balicki tel. (89) 521 92 42.