Informuję, iż w dniu 1 września 2021 r., o godzinie 12:00, w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania , w celu upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, na terenie Miasta Braniewa uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Syreny zostaną włączone na czas 3 minut , nadając akustyczny sygnał alarmowy (dźwięk ciągły - odwołanie alarmu).

Informację przekazuję w oparciu o zarządzenie nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r., w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Burmistrz Miasta Braniewa

(-) Tomasz Sielicki