Komunikat burmistrza miasta Braniewa z dnia 19 stycznia 2021 roku Szanowni mieszkańcy W związku z rozpoczęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w celu pełniejszego doinformowania Państwa i usprawnienia przebiegu rejestracji oraz dotarcia do punktów szczepień, uprzejmie informuję, iż: I. Rejestracja odbywa się na 3 sposoby system centralno-rządowy: 1.Poprzez darmową całodobową infolinię 989 zapisu można dokonać samodzielnie lub z pomocą kogoś bliskiego rodziny do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 2. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień w danym rejonie. 3. Rejestrując się online na stronie internetowej www. pacjent.gov.pl Do rejestracji online konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Po dokonaniu rejestracji przyjdzie powiadomienie SMS, a ponownie przypomnienie na dzień przed umówionym terminem szczepienia. Harmonogram rejestracji od 15 stycznia 2021 osoby które ukończyły 80 lat, od 22 stycznia 2021 osoby które ukończyły 70 lat szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku. II. Szczepienia na terenie miasta Braniewa realizować będą: 1. Powiatowe centrum medyczne SP. z.o.o. w Braniewie 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 13 nr telefonu 55 620 83 71 oraz 55 6t20 83 61 2. Nasz Lekarz M. Toczyska T. Drabińska-Dziąg W. Mandecki M. Dytkowski Spółka Jawna 14-500 Braniewo ul. Żeromskiego 14A nr. telefonu 55 243 22 03 oraz 55 244 22 03 III. Informacja o możliwości uzyskania pomocy w zakresie transportu do punktu szczepień: Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dania 12 stycznia 2021 dotyczącą zorganizowania transportu dla osób, które nie będą mogły samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień oraz utworzenia infolinii przeznaczonej dla tych osób w Gminie, informuję iż:

1. W Urzędzie Miasta w Braniewie utworzono specjalną infolinię dostępną pod numerem 55 644 01 15 która rozpoczęła funkcjonowanie od 15 stycznia 2021 roku i jest czynna w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 15:00, do odwołania. 2. Zabezpieczony został bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami oraz mających trudności w dotarciu do punktów szczepień. Transport przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N bądź odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. Z transportu mogą również skorzystać osoby mające trudności z dostępem do punktów szczepień np. osoby starsze samotne niemające możliwości samodzielnego dotarcia do punktów szczepień. 3. Osobą wyznaczoną do koordynowania transportem do punktów szczepień jest sekretarz miasta p. Anna Weryk nr telefonu 55 644 01 03 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z punktami szczepień lub wyżej wskazanym nr telefonu do infolinii. Więcej informacji na temat szczepień: www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja podpis i pieczątka burmistrza