Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku - wykonawca robót torowych informuje, że zgodnie z zatwierdzonym w dniu 05.11.2020 r. (nr klauzuli O.OL.Z-2.4081.395.2020.PP) przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Projektem czasowej organizacji ruchu przystępuje do remontu nawierzchni w przejeździe kolejowym kat. "A" na linii kolejowej nr 204 w km 85,347, w miejscowości Braniewo ul. Królewiecka (DK 54). 

Roboty na w/w przejeździe wykonywane będą od dnia 23.11.2020 r. godz. 13:00 do dnia 04.12.2020 r. godz. 15:00 przy połówkowym zamknięciu przejazdu (z możliwością zamknięcia całkowitego w porze nocnej).

Przedstawicielem robót ze strony wykonawcy jest Pan Mateusz Waloszek, tel. 609 101 687. 

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.