Drukuj
Kategoria: Najnowsze wiadomości
Odsłony: 250

flaga i godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

“WSPIERAJ SENIORA”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

10.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 12.500 zł.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach: Link do strony.

 „Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu krok po kroku. 

Osoby po 70 roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła 70 lat.

Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

 

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Pomoc realizowana będzie w dni robocze. 

„Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”