Z dniem 21 października 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach.

Żeby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach drugiej części programu, wynikający z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1219 z późn. zm.).

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez Urząd Miasta w Braniewie (Kamila Brzozowska – nr tel. 55-644-01-32) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Dział Świadczeń Rodzinnych - nr tel. 55-506-53-41) na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w Urzędzie Miasta Braniewa osobiście, przesłać pocztą na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Żądanie wydania zaświadczenia - link.

Beneficjentem drugiej części programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto w Urzędzie Miasta Braniewa istnieje możliwość wstępnej konsultacji dot. Wniosków o dofinansowanie (od 7.00 do 15.00 w pokoju nr 11 ul. Kościuszki 111 w Braniewie, nr telefonu: 55-644-01-32)

Dokładne informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie:

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/10/19/czyste-powietrze-podwyzszony-poziom-dofinansowania/