Sprawozdanie  Nr P/20/39847 z badanie próbki gołębia z terenu amfiteatru w Braniewie, na okoliczność pomoru gołębi, wykonane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy;
Sprawozdanie Nr S/114/2020 z badania próbek wody z niecki fontanny w amfiteatrze na okoliczność pomoru gołębi, wykonane przez Elbląski Park Technologiczny Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Elblągu ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg.
Obraz 14

Obraz 15

Obraz 16

Obraz 17

Obraz 18