Informuję, iż  w dniu  1 sierpnia 2020 roku, o godzinie 17:00,  w ramach  treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania uruchomione  zostaną syreny alarmowe.

Syreny zostaną włączone na czas 3 minut , nadając  akustyczny  sygnał  alarmowy (dźwięk ciągły - odwołanie alarmu).

Informację przekazuję  w oparciu o zarządzenie  nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r, w sprawie  przeprowadzania Treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

 

Burmistrz  Miasta Braniewa